Historia

Tak to się właśnie wszystko zaczęło…

 

4 lipca 1998 - Dekret ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego erygujący parafię pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie. Parafia powstała z wyłączenia ulic przynależących do parafii ojców kapucynów pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu na Poczekajce. Parafię tworzą następujące ulice: Balladyny, Skierki, Namysłowskiego (numery nieparzyste 1-11, parzyste 2-8), Kraśnicka (numery parzyste 2-16), Wileńska (numery nieparzyste), Zana (numery parzyste 2-12). Proboszczem parafii został ks. Henryk Dulniak.

29 listopada 1998 - Śmierć ks. Henryka Dulniaka (w wieku 42 lat).

9 grudnia 1998 - Nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Leszek Szuba - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rodziny w Lublinie.

28 kwietnia 1999 - Ks. abp Józef Życiński wystąpił z pismem do Komisji Majątkowej w Warszawie o przekazanie działki przy ul. Skierki 12 (Miejski Dom Kultury) w zamian za wywłaszczoną w czasach PRL działkę , będącą własnością parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie.

7 maja 1999 - Komisja Majątkowa w Warszawie prosi Zarząd Miasta Lublina o zajęcie stanowiska wobec propozycji przedstawionych w piśmie ks. abp. Józefa Życińskiego z dnia 28 kwietnia 1999, dotyczących nieruchomości zamiennej dla parafii św. Agnieszki w Lublinie, położonej przy ulicy Skierki 12 w Lublinie.

12 czerwca 1999 - Ojciec święty Jan Paweł II podczas mszy świętej sprawowanej w Sandomierzu poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie. Kamień węgielny pochodzi z Sanktuarium Maryjnego w Oropie (Włochy - strony rodzinne patrona parafii).

8 lipca 1999 - Rada Miejska w Lublinie podjęła uchwałę nr 244/XIII/1999 w sprawie przyznania parafii św. Agnieszki w Lublinie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Skierki 12.

9 marca 2000 - Wobec zaskarżenia powyższej uchwały przez grupę ludzi przeciwnych lokalizacji kościoła przy ul. Skierki 12, odbyła się rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie, któy utrzymał w mocy uchwałę Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 1999.

7 października 2000 - Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w pomieszczeniach MDK przekazanych przez miasto urządzono kaplicę, którą poświęcił ks. abp. Józef Życiński. W uroczystościach wzięli udział m. in.: prezydent miasta Lublina - Andrzej Pruszkowski, wiceprezydent Zbigniew Wojciechowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Helena Pietraszkiewicz. Do 7 października duszpasterstwo i kancelaria parafialna znajdowały się przy parafii ojców kapucynów na Poczekajce. Obraz Patrona bł. Piotra Jerzego Frassatiego namalowała parafianka p. Maria Tyzenhauz.

1-3 grudnia 2000 - Rekolekcje adwentowe prowadzili: o. Bogdan Bańdura i o. Filip Podlecki - redemptoryści. Rekolekcje połączone były z intronizacją obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od tych rekolekcji parafianie w każdą środę o godz. 17.00 gromadzą się na nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

22-24 grudnia 2000 - Rekolekcje różańcowe prowadził o. Szymon Niezgoda - dominikanin. Owocem rekolekcji jest 16 Kół Żywego Różańca. Nad pracami Kół Różańcowych czuwa ks. dyrektor - proboszcz oraz p. Stanisława Zdeb.

25 grudnia 2000 - Pierwsza Pasterka w naszej kaplicy sprawowana przez ks. bpa Mieczysława Cisło.

2 marca 2001 - Montaż stacji drogi krzyżowej, których fundatorem był ks. Piotr Kawałko - dyrektor wydawnictwa "Gaudium".

30 marca 2001 - Droga krzyżowa alejkami naszego osiedla, której przewodniczył ks. abp Józef Życiński.

7-11 kwietnia 2001 - Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o. Bogdana Bańdurę - redemptorystę.

6 maja 2001 - Pierwsza wizytacja kanoniczna w naszej parafii przeprowadzona przez ks. Abpa Józefa Życińskiego.

20 maja 2001 - Uroczystość odpustowa ku czci bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Modlitwom przewodniczył ks. Paweł Kurek - student teologii duchowości KUL z diecezji kieleckiej. Uroczystość odpustowa przeżywana jest w dzień wyniesienia na ołtarze naszego patrona, które miało miejsce 20 maja 1990 roku na Placu św. Piotra w Rzymie przez Ojca św. Jana Pawła II.

1 lipca 2001 - Wikariuszem parafii został ks. Grzegorz Warchuł pochodzący z parafii Siedliszcze (pracował w naszej parafii do lipca 2005 r.).

4 października 2001 - Powstanie grupy AA "Frassatianie".

10 listopada 2001 - Uroczysta intronizacja Obrazu Chrystusa Miłosiernego. Uroczystość poprzedziły trzydniowe rekolekcje, którym przewodniczył ks. Paweł Kurek. Począwszy od tej uroczystości codziennie o godz. 15.00 w kaplicy gromadzą się parafianie na Koronce do Miłosierdzia Bożego, a w każdy III piątek miesiąca spotykamy się na Wieczorze Miłosierdzia Bożego. Obraz Chrystusa Miłosiernego namalował lubelski artysta Andrzej Widelski.

8-11 grudnia 2001 - Rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Jarosława M. Popławskiego wraz ze studentami III roku Teologii KUL.

Wielki Post 2002 - Katechezy neokatechumenalne prowadzone przez ks. Piotra Melko wraz z grupą katechistów.

9-13 marca 2002 - Rekolekcje wielkopostne przebiegające pod hasłem: "Ufających ogarnia Miłosierdzie Boże" (Ps 32, 10). Słowo Boże głosił ks. Paweł Kurek. Rekolekcje były połączone z intronizacją Relikwii św. Faustyny Kowalskiej. W duchu dziękczynienia za kult Miłosierdzia Bożego w parafii udaliśmy się do Łagiewnik.

2 kwietnia 2002 - Komisja Budowlana naszej Archidiecezji zatwierdziła projekt zespołu sakralnego bł. Piotra Jerzego Frassatiego przygotowany przez p. architekta Jana Wojciecha Kożuchowskiego.

czerwiec 2002 - Dzięki życzliwości wielu parafian powstała Biblioteka Parafialna, nad którą czuwa p. Barbara Czopek.

18 sierpnia 2002 - W III piątek miesiąca - Wieczór Miłosierdzia Bożego, modliliśmy się w intencji Ojca św. Jana Pawła II, który przebywał w Krakowie z pielgrzymką, która przebiegała pod hasłem "Bóg bogaty w miłosierdzie". W czasie tego wieczoru odbyła się intronizacja obrazu św. Faustyny Kowalskiej. Obraz namalował p. Andrzej Widelski, a naszym modlitewnym przygotowaniom przewodniczył ks. Zbigniew Kiszowara.

6 października 2002 - Słowo Boże głosił Diecezjalny Kapelan Legionu Maryi ks. Józef Sarzyński i zawiązała się nowa grupa duszpasterska w naszej wspólnocie - Legion Maryi, której prezydentem został p. Cezary Szokaluk.

12 listopada 2002 - Rozpoczęcie prac rozbiórkowych MDK celem przygotowania placu pod budowę nowej świątyni. Prace rozbiórkowe zakończono 5 grudnia 2002 r.

1 grudnia 2002 - Wybory do Rady Duszpasterskiej naszej parafii. Po ukonstytuowaniu się Rady zastępcą przewodniczącego (proboszcza) został p. Józef Chłopek, a sekretarzem p. Stanisława Zdeb. Zaprzysiężenie Rady Duszpasterskiej odbyło się 18 grudnia 2002 r.

14-17 grudnia 2002 - Rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Piotra Kawałko - dyrektora wydawnictwa "Gaudium".

styczeń 2003 - Rozpoczęła swoją działalność Szkoła Słowa Bożego, którą prowadzi s. Anna Maria Martinelli ze zgromadzenia św. Katarzyny ze Sieny.

Wielki Post 2003 - W intencji mającej rozpocząć się budowy kościoła w środy i piątki Wielkiego Postu wprowadzono całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie to już tradycją w następnych latach.

5-9 kwietnia 2003 - Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Zbigniew Kiszowara - mający zostać proboszczem nowej parafii św. Kingi w Świdniku. Rekolekcje przebiegały pod hasłem "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu" (Dz Ap).

29 kwietnia 2003 - Urząd Miasta Lublin - Wydział Architektury i Administracji Budowlanej wydał decyzję pozwalającą na rozpoczęcie budowy naszej świątyni. Wykonawcą prac budowlanych została firma Sanitex z Chełma; kierownik budowy: mgr inż. Lech Benet; inspektor nadzoru: inż. Waldemar Kosiński.

20 maja 2003 - Uroczystość odpustowa połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez ks. abpa seniora Bolesława Pylaka. W czasie tej uroczystości został poświęcony plac pod budowę nowej świątyni.

25 maja 2003 - Spotkanie Rady Duszpasterskiej z p. architektem Janem Wojciechem Kożuchowskim, który zapoznał Radę z projektem budowanej świątyni.

19 czerwca 2003 - Uroczystość Bożego Ciała połączona z poświęceniem sztandaru Legionu Maryi.

23 czerwca - 5 lipiec 2003 - Ks. Grzegorz Warchuł z dziećmi i młodzieżą przebywał na Słowacji.

4 lipca 2003 - 78 rocznica śmierci Patrona naszej parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Modlitwom przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło.

7 października 2003 - III rocznica poświęcenia kaplicy poprzedzona Dniami Różańcowymi i poświęceniem Feretronu procesyjnego Matki Bożej Różańcowej wykonanego przez p. Andrzeja Widelskiego i ufundowanego przez Rodzinę Różańcową. Dni Różańcowe prowadził ks. Jarosław Popławski.

10 października 2003 - Zakończenie pierwszego etapu budowy nowej świątyni - wylanie fundamentów.

25 marca 2004 - Dzień Świętości Życia. Już po raz 3 ponad 100 osób włączyło się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

28 marca - 4 kwietnia 2004 - Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Piotr Kawałko - dyrektor Wydawnictwa "Gaudium". Przeżywaniu Wielkiego Postu towarzyszyła kopia obrazu namalowanego przez holenderskiego malarza Rogera van der Weydena (1400-1464) ze zbiorów p. Marii Tyzenhauz.

20 maja 2004 - Uroczystość odpustowa ku czci patrona parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego połączona z sakramentem bierzmowania. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Józef Życiński.

1 czerwca 2004 - Diecezjalna Pielgrzymka do Częstochowy celem zaproszenia Matki Bożej do peregrynacji w naszej Archidiecezji z racji zbliżającego się Jubileuszu 200-lecia diecezji.

22 czerwca 2004 - ks. Paweł Kurek obronił doktorat z teologii duchowości na KUL i wrócił do pracy w diecezji kieleckiej (obecnie jest ojcem duchownym w Seminarium Kieleckim). Bóg zapłać za trzyletnią posługę w naszej parafii.

26 czerwca - 8 lipca 2004 - Wyjazd dzieci i młodzieży z ks. Grzegorzem Warchułem na Słowację.

11 lipca 2004 - Msza św. w 61 rocznicę masowych mordów Polaków na Wołyniu, sprawowana przez ks. Jarosława Popławskiego z udziałem Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Odtąd co roku taka Msza św. Będzie sprawowana w naszej parafii.

22 sierpnia 2004 - Nasza parafianka s. Cecylia Duda ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki) złożyła śluby wieczyste na Poczekajce.

18 września 2004 - Powitanie kopii Cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Placu Zamkowym w Lublinie z udziałem pielgrzymów z naszej parafii. Uroczystościom przewodniczył kard. Józef Glemp a słowo Boże wygłosił abp Moskwy Tadeusz Kondrusiewicz. Peregrynacja będzie przebiegała pod hasłem "Oto wszystko czynię nowe" (Ap 21, 5).

4-7 października 2004 - Dni Różańcowe z racji IV Rocznicy Poświęcenia Kaplicy, a także przygotowujące nas do Peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii (8 marca 2005 r.). Dni Różańcowe prowadził ks. Dariusz Brozio - student teologii duchowości KUL z diecezji Ełk.

28 listopada 2004 - Rozpoczęcie Roku Eucharystii. Modlitwom przewodniczył ks. Jarosław Popławski. Jak co roku polecaliśmy miłosierdziu Bożemu w rocznicę śmierci ks. Henryka Dulniaka i o. Szymona Niezgodę. Z racji Roku Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentui i Msza św. z rozważaniem o Eucharystii.

11-14 grudnia 2004 - Rekolekcje Adwentowe prowadził ks. Krzysztof Podstawka - redaktor lubelskiego wydania "Gościa Niedzielnego".

4-8 marca 2005 - Rekolekcje Wielkopostne przygotowujące do spotkania z Matką Bożą w kopii Jasnogórskiego obrazu prowadził paulin z Jasnej Góry, o. Marek Kowalski.

8-9 marca 2005 - Czas Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą z Jasnej Góry. Uroczystościom powitania obrazu przewodniczył ks. bp Artur Miziński. Matce Bożej w darze złożono postanowienia i zobowiązania parafian. Z tej okazji wyszedł jubileuszowy 10 numer parafialnej gazety "Frassatianum".

marzec - kwiecień 2005 - Codziennie przed Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie parafia trwała na modlitwie w czasie choroby, cierpienia i umierania Ojca św. Jana Pawła II (zm. 2 kwietnia 2005 r.), a następnie w dniach poprzedzających wybór na Stolicę Piotrową Benedykta XVI (19 kwietnia 2005 r.). W naszej kaplicy przybył obraz Papieża Benedykta XVI do wcześniej już namalowanych przez p. Marię Tyzenhauz obrazów papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

14 maja 2005 - Ks. abp Józef Życiński ustanowił w Katedrze Lubelskiej 250 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Wśród nich znaleźli się nasi parafianie: Wiesław Radczuk i Cezary Szokaluk.

20 maja 2005 - Uroczystość odpustowa ku czci bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Modlitwom przewodniczył profesor teologii moralnej KUL ks. Krzysztof Jeżyna.

25 czerwca 2005 - Zmiana na stanowisku wiakriusza. Ks. Grzegorz Warchuł został dyrektorem Domu Caritas "Nadzieja" w Dąbrowicy. Na jego miejsce przyszedł ks. Grzegorz Boguta z Wąwolnicy, a pochodzący z Niedrzwicy Dużej.

4 lipca 2005 - 80 rocznica śmierci bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prof. Jarosław Popławski.

10-11 września 2005 - Całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu z racji Roku Eucharystycznego.

12 września 2005 - Zakończony został etap wznoszenia murów naszej świątyni.

24 września 2005 - Pielgrzymka do Częstochowy z racji V rocznicy poświęcenia kaplicy.

2-7 października 2005 - Dziękczynienie za Jubileusz 5-lecia Służby Bożej w naszej kaplicy. Dniom dziękczynienia przewodniczył ks. prof. Jarosław Popławski. Wydany został okolicznościowy jubileuszowy numer gazety "Frassatianum".

15 października 2005 - Zakończenie peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji. Uroczystościom na Placu Zamkowym przewodniczył ks. abp Stanisław Dziwisz z Krakowa.

16 października 2005 - Rozpoczęcie peregrynacji Matki Bożej w kopii jasnogórskiego obrazu w rodzinach naszej parafii (Balladyny 4). Obraz i feretron wykonany przez p. Andrzeja Widelskiego został ufundowany przez Rodzinę Różańcową.

październik 2005 - Na budowę świątyni weszły dwie lubelskie firmy - Sławmont i GREM, odpowiedzialne za wykonanie konstrukcji dachowej i przykrycie dachu blachą tytanowo-cynkową.

20 listopada 2005 - Powstała strona internetowa naszej parafii.

25 listopada 2005 - Zwieńczenie jesiennych prac budowlanych - krzyż na wieży naszego kościoła.

26 listopada 2005 - Intronizacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Dar p. Helene Bosbach z Kolonii w Niemczech. Modlitwom przewodniczył ks. prof. Jarosław Popławski.

27 listopada 2005 - ks. abp Józef Życiński dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w budującej się świątyni. Kamień węgielny pochodzi z Sanktuarium Maryjnego w Oropie i został poświęcony przez Sługę Bożego Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r. Podczas tej uroczystości Pasterz naszej diecezji mianował ks. proboszcza Leszka Szubę kanonikiem honorowym Archikatedry Lubelskiej.

15 stycznia 2006 - ks. Proboszcz Leszek Szuba rozpoczął zbiórki na rzecz budowy nowej Świątyni - parafia Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ogółem w roku 2006 przeprowadzono 106 zbiórek

21 stycznia 2006 - uroczystość instalacji kanonickich ks. Proboszcza, którym przewodniczył bp. Artur Miziński.

1 luty 2006 - swoją działalność przy parafii rozpoczęło Stowarzyszenia "Kontakt". Jest to punkt informacyjno - konsultacyjny. Celem Stowarzyszenia jest pomoc w zakresie zapobiegania patologiom społecznym : alkoholizm, narkomania , przemoc w rodzinie, przestępczość nieletnich.

25 marca 2006 - uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Obrony Życia. 106 osób włączyło się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.

21 kwietnia 2006 - Archidiecezjalna pielgrzymka dziękczynna za czas nawiedzenia naszej archidiecezji przez Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego obrazu.

1-5 kwietnia 2006 - Rekolekcje Wielkopostne - ks. Zenon Małyszek - dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Nałęczowie.

13 maja 2006 - rozpoczęcie nabożeństw fatimskich w naszej parafii (od maja do października 13-go dnia każdego miesiąca). Uroczystościom przewodniczył ks. prof. Jarosław Popławski.

20 maja 2006 - uroczystość odpustowa ku czci naszego patrona błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego połączona z wizytacją kanoniczną naszej parafii, którą przeprowadził ks. bp Mieczysław Cisło. Wizytację poprzedził wizytator archidiecezjalny ks. kan. dr Cezary Kostro.

25-28 maja 2006 - Papieska pielgrzymka ojca św. Benedykta 16-go w naszej Ojczyźnie, która przebiegała pod hasłem "Trwajcie mocni w wierze".

9 lipca 2006 - Msza św. w 63-cią rocznicę mordu Polaków na Wołyniu, w której wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Msze św. ku czci Polaków pomordowanych na Wołyniu organizowane są już od roku w naszej parafii.

24 czerwca - 4 lipca 2006 - wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży na Słowacji (Sniny koło Rybnika). Organizator - ks. Grzegorz Boguta.

23 września 2006 - parafialna pielgrzymka na Jasną Górę z racji zbliżającej się 6-tej rocznicy poświęcenia naszej kaplicy.

7 października 2006 - uroczysta Msza św. z racji 6-tej rocznicy poświęcenia naszej kaplicy i koronacja figury Matki Bożej fatimskiej koroną ofiarowaną przez śp. Helenę Bosbach z Kolonii. Uroczystościom przewodniczył ks. prof. Jarosław Popławski.

28 października 2006 - autokarowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, której przewodniczył ks. Grzegorz Boguta.

22 listopada 2006 - jubileusz 35-cio lecia Szkoły Podstawowej Nr 3. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. abp senior Bolesław Pylak.

9-12 grudnia 2006 - Rekolekcje Adwentowe - ks. Leszek Surma - dyrektor programów katolickich w TV Lublin.

Boże Narodzenie 2006 - uroczysta Msza św. (Pasterka) w murach nowej Świątyni. Liturgii przewodniczył ks. bp Artur Miziński.

28 grudnia 2006 - 20 stycznia 2007 - Wizyta Duszpasterska.

W 2007 roku w parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku. Przez cały rok 16-ego dnia miesiąca trwa modlitwa o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II.

Styczeń 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

21 stycznia - Gościliśmy Zespół Wokalny Domu Kultury LSM pod dyrekcją p. Dariusza Machnickiego z koncertem kolęd.

Luty 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

Środa popielcowa - wzorem ubiegłych lat w każdą środę i piątek wielkiego postu całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w int. naszej parafii i darczyńców. - wielkopostny dar do świątyni: wierna kopia obrazu "Ukrzyżowanie" Matthiasa Grünewalda - dar p. Marii Tyzenhauz.

21 lutego - Spotkanie Rady Duszpasterskiej. Rada zapoznała się z planami dotyczącymi budowy kościoła na nadchodzący rok. Wielkopostna zbiórka ofiar na budowę naszej świątyni.

Marzec 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

17-21 marca - Rekolekcje wielkopostne. Prowadzi Ks dr Adam Rybicki. Polecamy: "Biblijny rachunek sumienia dla dorosłych" opracowany przez ks. prof. Janusza Nagórnego.

23 marca - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej alejkami naszego osiedla.

26 marca - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego podjęliśmy w parafii Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Kwiecień 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

14 kwietnia - Uroczystość Legionu Maryi - "Acies".

Maj 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku. - majowa zbiórka ofiar na budowę naszej świątyni.

13 maja - Nabożeństwo Fatimskie w parafii ( co miesiąc do 13 X ).

18 maja - Spotkanie organizacyjne dla młodzieży, która chciałaby przynależeć do KSM.

20 maja - Uroczystość odpustowa. (20 maja 1990 Jan Paweł II wyniósł naszego patrona na ołtarze).

Czerwiec 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

3 czerwca - Uroczystość I Komunii Św. - prezentacja: jubileuszowy 20-sty numer parafialnej gazety - Frassatianum.

14 czerwca - Msza św. dziękczynna za 3 letnią posługę w parafii w int. ks. Dariusza Bozio (doktor KUL, diec. Ełcka).

15-16 czerwca - Pielgrzymka do Lichenia i Niepokalanowa.

Lipiec 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku. - wakacyjna zbiórka ofiar na budowę świątyni.

4 lipca - 82r śmierci naszego patrona Bł. Piotra Jerzego Frassatiego.

8 lipca - Msza św. o godz. 11:00 w int. Polaków pomordowanych na Wołyniu w 64r wydarzeń z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko - Podolskiej.

Sierpień 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

18 sierpnia - Siostra naszego patrona p. Luciana Frassati skończyła 105 lat. VIII - Wykonano prace: instalacja sanitarna, przyłącze do kanalizacji miejskiej, instalacja deszczowa; uporządkowano teren wokół świątyni; najbliższe prace: przyłącze gazowe, przygotowanie kotłowni, zakup pieca do ogrzewania kościoła, tynki na zapleczu kościoła, ocieplenie dachu, wykonanie podsufitki.

Wrzesień 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

16 września - Ukonstytuował się zarząd KSM "Pulsare Deum" , prezesem został Michał Kotyra.

22 września - Pielgrzymka dziękczynna do Częstochowy - int. dziękczynna Matce Bożej za kolejny rok służby Bożej w kaplicy.

Październik 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

7 października - 7 r poświęcenia naszej kaplicy przez Abp Józefa Życińskiego (7 X 2000 r.). - Rozpoczęła się październikowa zbiórka ofiar na budowę naszej świątyni.

13 października - Nabożeństwo Fatimskie.

14 października - Czuwanie z okazji Dnia Papieskiego prowadzone przez KSM.

21 października - Wybory do Rady Duszpasterskiej.

27 października - Pielgrzymka do Wąwolnicy do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.

Listopad 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

7 listopada - Zaprzysiężenie nowych członków Rady duszpasterskiej.

11 Listopada - Przedstawienie pt. "Powstań Polsko" organizowane przez KSM z okazji 11 XI.

Grudzień 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku. - wykonano: prace w kotłowni, zakup pieca do ogrzewania kościoła.

9-11 grudnia - Rekolekcje Adwentowe - prowadzi ks. Jarosław Orkiszewski.

19 grudnia - Spotkanie opłatkowe z Radą Duszpasterską.

24 grudnia - Msza św. za zmarłych; możliwość pobrania do domu Światła Betlejemskiego. 

 

Ciąg dalszy nastąpi...

strona w budowie

 

 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko.

Iz 55,6

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
109 0.089291095733643