Eucharystia

Uroczystość I Komunii św. w 2024 roku jest przewidziana 1 maja podczas mszy św. o godz. 12.00.

Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych według ogłoszeń

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zasadami, do sakramentów należy przystępować w parafii aktualnego zamieszkania (a nie zameldowania). Pierwszeństwo przygotowań do I Komunii św. w naszej parafii mają rodziny zamieszkujące na jej terenie.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Potrzebne dokumenty:

- świadectwo chrztu dziecka;

- oświadczenie, że dziecko uczęszcza na lekcje religii.

Opiekun duchowy w trakcie przygotowań – ks. Kamil.

 

    FORMACJA

Pamiętajmy o tym, że dziecko przygotowuje się do przyjęcia 2 sakramentów:

- sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi);

- sakramentu Eucharystii

Doświadczenie potwierdza, że najbardziej owocne jest takie przygotowanie do sakramentów, gdy uczestniczy w nim, razem z dzieckiem, cała jego rodzina: tata, mama, rodzeństwo.

Najlepszą pomocą dla dziecka w przygotowaniu jest świadectwo wiary jego najbliższych.

Nieocenionym darem dla dziecka jest widok modlących się rodziców, ich obecność na mszy św. i przyjmowana Komunia św.; ważnym dla dziecka doświadczeniem jest to, gdy widzi ono swoich rodziców przystępujących do spowiedzi.

Drodzy rodzice, pamiętajcie, że to wy jesteście w pierwszej kolejności odpowiedzialni za przygotowanie swojego dziecka do „spowiedzi i Komunii”. Czy wasze dziecko będzie dobrze przygotowane do obu sakramentów zależy przede wszystkim od was.

Zanim wasze dzieci same odkryją miłość Jezusa, wy często, codziennie przede wszystkim waszą postawą okazujcie im miłość. I niech wasze dzieci słyszą od was jak najczęściej: Kocham Cię. Kochamy Cię.

Błogosławcie swoje dzieci, czyńcie na ich czołach codziennie znak krzyża oddając ich w ten sposób pod opiekę Jezusa i Jego Matki Maryi.

Drodzy rodzice! Módlcie się za swoje dzieci i módlcie się razem z nimi. Pozwólcie swoim dzieciom „przychodzić do Jezusa”.

    DO REFLEKSJI

Przemówienie Ojca Świętego do dzieci pierwszokomunijnych /Zakopane, 7.06.1997r./

1. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie" (Mk 10,14) - tak niegdyś powiedział Pan Jezus do Apostołów. To było wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że Królestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych (por. Mt 18,3). Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieliby na nowo stać się dziećmi, ale że ich serca powinny być czyste, dobre i ufne, że powinny być pełne miłości.

Drogie dzieci, dzisiaj przychodzi do was Papież, aby i wam powiedzieć w imieniu Pana Jezusa, że On was kocha. Zapewne wiele razy wasi księża katecheci i siostry katechetki mówili wam o tym. Chcę jednak jeszcze raz to powtórzyć, abyście tę radosną nowinę zapamiętały na całe życie. Pan Jezus was kocha! [Pan Jezus was kocha! Powtórzcie: Pan Jezus nas kocha! {dzieci powtarzają}

Pan Jezus mnie kocha! {dzieci powtarzają}].

Nie tak dawno mogłyście się o tym przekonać w sposób szczególny. Oto po raz pierwszy Pan Jezus przyszedł do waszych serc. Przyjęłyście Go pod postacią chleba w pierwszej Komunii świętej. Co to znaczy, że przyszedł do waszych serc? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy na chwilę wrócić do wieczernika. Tam, podczas Ostatniej Wieczerzy, tuż przed swoją śmiercią, Pan Jezus podał Apostołom chleb i powiedział: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Tak samo dał im wino, mówiąc: "Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja" (por. 1 Kor 11,24-25). I wierzymy, że choć Apostołowie czuli w ustach smak chleba i wina, prawdziwie spożywali Ciało i Krew Chrystusa. A to był znak Jego nieskończonej miłości. [Pan Jezus nas kocha! Pan Jezus was kocha!] Kto bowiem kocha, jest gotów oddać ukochanej osobie wszystko, co ma najcenniejszego. Pan Jezus na tym świecie miał niewiele rzeczy, które mógłby ofiarować Apostołom. Jednak dał im coś największego - dał im samego siebie. Odtąd, przyjmując ten najświętszy Pokarm, mogli być stale z Panem Jezusem. On sam mieszkał w ich sercach i napełniał je świętością. Oto, co znaczy, że Pan Jezus przyszedł do waszych serc. On jest w was, Jego miłość was napełnia i sprawia, że stajecie się coraz bardziej podobne do Niego, coraz bardziej święte.

To jest wielka łaska, ale też wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w was zamieszkał. I nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił.

2. Dziś razem z wami pragnę podziękować Chrystusowi za Jego nieskończoną miłość, którą obdarowuje wszystkich ludzi. Wielbimy Go szczególnie za dar Eucharystii, w której pozostał, abyśmy życie mieli, i mieli je w obfitości (por. J 10,10). Dziękuję również waszym katechetom, którzy przyprowadzili was do eucharystycznego Pana Jezusa, jak też tym, którzy w całej Polsce podejmują trud przekazywania wiary w szkołach. Jest to zaszczytne, choć wielokrotnie niełatwe zadanie. Wymaga ono świadectwa wiary, nadziei i miłości. Wiary, która mocno oparta jest na Ewangelii; nadziei, która w perspektywie zbawienia nie przekreśla żadnego człowieka; miłości, która nie waha się dawać to, co najlepsze, nawet za cenę ofiary z siebie. Niech nie opuszcza was przekonanie, że młodzi ludzie - mimo, iż tego być może nie okazują - potrzebują i pragną tego waszego świadectwa. Duch Święty, który oświeca i umacnia kolejne pokolenia apostołów Chrystusa, niech wspomaga również was - dzisiejsze zastępy katechetów i katechetek w Polsce.

Na końcu pragnę też skierować słowa wdzięczności do rodziców - do was, tu obecnych i do wszystkich rodziców w Polsce. Przynosząc kiedyś wasze dzieci do chrztu zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii świętej są znakiem, że o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa [wiary, świadectwa] rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w "mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,52). Jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia.

Waszą miłość, wysiłki i troski zawierzam Najświętszej Rodzinie, która patronuje temu kościołowi. Niech opieka Jezusa, Maryi i Józefa będzie wam umocnieniem!

3. Raz jeszcze obejmuję sercem dzieci tu obecne i wszystkie dzieci w naszym kraju, szczególnie te, które niosą ciężar cierpienia i opuszczenia.

Oddaję hołd wszystkim rodzicom, którzy podejmują codzienny trud utrzymania i wychowania swego potomstwa. Duszpasterzom i wiernym całej parafii dziękuję za życzliwość, gościnę i dar modlitwy. [Zaśpiewajcie teraz: "Kiedyś o Jezu chodził po świecie".]

 

     ZOBACZ

- List do dzieci „Tra pochi giorni” Ojca świętego Jana Pawła II

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_dzieci.html

https://www.youtube.com/watch?v=3lOgy4cWCEY

https://www.youtube.com/watch?v=tD6qOT9FOfI

 

Każda dana łaska przechodzi przez trzy źródła: od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Dziewicy, od Dziewicy do nas.

św. Bernardyn ze Sieny

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
108 0.11159014701843