Eucharystia

       Drodzy Rodzice !!!

I Komunia w 2021 roku planowana jest na sobotę 1 maja.

Dotrzymanie terminu uzależnione jest od aktualnej sytuacji

związanej z ewentualnym trwaniem pandemii.

Ilość dzieci zgłoszonych do I komunii - 32 osoby.

          AKTUALNOŚCI

NAJBLIŻSZE planowane spotkanie:  niedziela 7 marca po mszy o 12.00 (tzn. ok 12.45).

!!! Ze względu na aktualną dużą liczbę zachorowań

bierzemy pod uwagę przełożenie spotkania na inny termin !!!

     Godziny mszy komunijnych:

godz.10.00 (grupa "liczniejsza" - 18 os: Klasa III a, Klasa III c, Chrystian, Rozalka)

godz.12.00 (grupa "mniejsza" - 14 os: Klasa III b)

 

       Zadanie 2 (27.02.2021)

Dzisiejsze zadanie. Wejdźcie na stronę: https://www.malygosc.pl/;

odszukajcie na stronie obrazek z napisem: Któryś za nas cierpiał rany;

po kliknięciu na obrazek zobaczysz rozważanie drugiej stacji Drogi Krzyżowej;

przeczytajcie wspólnie tekst rozważania;

przeczytajcie też rozważanie pierwszej stacji drogi krzyżowej,

(znajduje się tuż pod rozważaniem do stacji drugiej);

proszę wydrukujcie sobie obraz z tej strony przestawiający scenę drugiej stacji drogi krzyżowej;

wydrukowany obrazek proszę umieść na biurku dziecka;

postarajcie się często w wielkim poście patrzeć na ten obrazek;

dziękujcie Jezusowi za miłość,

przepraszajcie Jezusa za swoje złe czyny;

       PODZIAŁ NA GRUPY

Przygotowując się do I komunii utworzymy dwie grupy:

              Grupę „Białą” oraz grupę "Czerwoną".

Grupa BIAŁA – 14 osób

* Uczniowie klasy III B

Grupa CZERWONA – 18 osób

* Uczniowie klasy III A (6 osób)

* Uczniowie klasy III C (10 osób)

* Rozalka (chodzi do innej szkoły, należy do parafii Frassatiego)

* Chrystian (chodzi do innej szkoły, należy do parafii Frassatiego)

  

         ZADANIE DLA RODZICÓW na początek WIELKIEGO POSTU (17 II – 28 II)

Proszę rodziców, którzy mogą przystępować do spowiedzi, o skorzystanie z tego sakramentu na początku Wielkiego postu;

niech to będzie Wasz znak, że chcecie dobrze wykorzystać czas dany Wam w tym okresie liturgicznym na umocnienie wiary;

Rodziców, którzy nie mogą się spowiadać, proszę, aby w domu, na początku WIELKIEGO POSTU,

zrobili 2 rzeczy: rachunek sumienia i odmówili modlitwę;

(rachunkiem sumienia można objąć okres od września ubiegłego roku,

gdy rozpoczęły się przygotowania do I komunii, do chwili obecnej);

Po zrobieniu rachunku sumienie proszę o odmówienie jednej z modlitw:

Koronki do Bożego Miłosierdzia lub Litanii do Krwi Pana Jezusa lub 10tka Różańca lub Psalmu 51,

przepraszając w modlitwie Jezusa za swoje grzechy;

      POMOCE (YOU TUBE)

Jak wygląda typowa spowiedź? | ks. Piotr Pawlukiewicz

Super kazanie o spowiedzi - ks. Piotr Pawlukiewicz

 

     Pytania na EGZAMIN (egzamin planowany jest na 20 III - w sobotę, przed południem)

          /Na egzamin: KATECHIZM i Msza święta - dialogi mszalne/

                                K A T E C H I Z M

1/ Jak nazywamy aniołów, którzy się zbuntowali przeciw Panu Bogu?

Aniołów, którzy się zbuntowali przeciw Panu Bogu nazywamy złymi duchami.

2/ Jak nazywamy aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi?

Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami.

3/ Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

4/ Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

5/ Co to jest grzech?

Grzech jest to odwrócenie się od Boga, czyli świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

6/ Jak nazywa się grzech, który popełnili pierwsi rodzice?

Grzech, który popełnili pierwsi rodzice nazywa się grzechem pierworodnym

i ten grzech przeszedł na wszystkich ludzi.

7/ Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie z żalem przed kapłanem wszystkich popełnionych grzechów

dla otrzymania rozgrzeszenia, czyli odpuszczenia grzechów.

8/ Co to jest Komunia Święta?

Komunia Święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

9/ Jak przygotowujemy naszą duszę do godnego przyjęcia Komunii Świętej?

Aby godnie przyjąć Komunię Świętą, musimy oczyścić duszę z grzechów ciężkich, czyli być w stanie łaski.

10/ Jak przygotowujemy nasze ciało do Komunii Świętej?

Jedną godzinę przed Komunią Świętą wstrzymujemy się od przyjmowania pokarmów i napojów.

11/ Dokąd idzie dusza po śmierci?

Dusza po śmierci idzie na sąd Boży, a później idzie albo do nieba, albo do czyśćca, albo do piekła.

12/ Co to jest piekło?

Piekło jest to miejsce wiecznego cierpienia.

13/ Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce wiecznego szczęścia.

 

   Msza święta - dialogi mszalne

a) Pan z wami / I z duchem twoim.

b) Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry,

że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem,

i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych,

i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

c) Oto Słowo Boże / Bogu niech będą dzięki.

- Pan z wami / I z duchem twoim.

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza (Marka, Łukasza, Jana) / Chwała Tobie, Panie.

Oto Słowo Pańskie / Chwała Tobie, Chryste.

D) W czasie modlitwy wiernych: Ciebie prosimy / Wysłuchaj nas Panie.

e) Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia,

a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

f) Pan z wami. / I z duchem twoim.

W górę serca. / Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. / Godne to i sprawiedliwe.

g) Oto wielka tajemnica wiary. / Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie

i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

i) Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem.

Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu,

pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

j) Pokój Pański niech zawsze będzie z wami./ I z duchem twoim.

k) Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. / Panie, nie jestem godzien,

abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

         CIAŁO CHRYSTUSA. Amen.

l) Idźcie w pokoju Chrystusa./ Bogu niech będą dzięki.

 

  Kontakt do ks.Radosława:

tel: 514-83-88-77

mail: r.matraszek @ wp.pl - w temacie korespondencji proszę o wpisanie: KOMUNIA.

 

    INFORMACJE PODSTAWOWE

Potrzebne dokumenty:

- świadectwo chrztu dziecka;
- zaświadczenie ze swojej parafii (gdy dziecko nie należy do parafii P.J.Frassatiego).

Opiekun duchowy w trakcie przygotowań – ks. Radosław.

 

FORMACJA

Pamiętajmy o tym, że dziecko przygotowuje się do przyjęcia 2 sakramentów:

- sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi);
- sakramentu Eucharystii.

Doświadczenie potwierdza, że najbardziej owocne jest takie przygotowanie do sakramentów, gdy uczestniczy w nim, razem z dzieckiem, cała jego rodzina: tata, mama, rodzeństwo.

Najlepszą pomocą dla dziecka w przygotowaniu jest świadectwo wiary jego najbliższych.

Nieocenionym darem dla dziecka jest widok modlących się rodziców, ich obecność na mszy św. i przyjmowana Komunia św.; ważnym dla dziecka doświadczeniem jest to, gdy widzi ono swoich rodziców przystępujących do spowiedzi.

Drodzy rodzice, pamiętajcie, że to wy jesteście w pierwszej kolejności odpowiedzialni za przygotowanie swojego dziecka do „spowiedzi i Komunii”. Czy wasze dziecko będzie dobrze przygotowane do obu sakramentów zależy przede wszystkim od was.

Zanim wasze dzieci same odkryją miłość Jezusa, wy często, codziennie przede wszystkim waszą postawą okazujcie im miłość. I niech wasze dzieci słyszą od was jak najczęściej: Kocham Cię. Kochamy Cię.

Błogosławcie swoje dzieci, czyńcie na ich czołach codziennie znak krzyża oddając ich w ten sposób pod opiekę Jezusa i Jego Matki Maryi.

Drodzy rodzice! Módlcie się za swoje dzieci i módlcie się razem z nimi. Pozwólcie swoim dzieciom „przychodzić do Jezusa”.

 

DO REFLEKSJI

Przemówienie Ojca Świętego do dzieci pierwszokomunijnych /Zakopane, 7.06.1997r./

    1. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie" (Mk 10,14) - tak niegdyś powiedział Pan Jezus do Apostołów. To było wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że Królestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych (por. Mt 18,3). Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieliby na nowo stać się dziećmi, ale że ich serca powinny być czyste, dobre i ufne, że powinny być pełne miłości.

    Drogie dzieci, dzisiaj przychodzi do was Papież, aby i wam powiedzieć w imieniu Pana Jezusa, że On was kocha. Zapewne wiele razy wasi księża katecheci i siostry katechetki mówili wam o tym. Chcę jednak jeszcze raz to powtórzyć, abyście tę radosną nowinę zapamiętały na całe życie. Pan Jezus was kocha! [Pan Jezus was kocha! Powtórzcie: Pan Jezus nas kocha! {dzieci powtarzają}

     Pan Jezus mnie kocha! {dzieci powtarzają}].

    Nie tak dawno mogłyście się o tym przekonać w sposób szczególny. Oto po raz pierwszy Pan Jezus przyszedł do waszych serc. Przyjęłyście Go pod postacią chleba w pierwszej Komunii świętej. Co to znaczy, że przyszedł do waszych serc? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy na chwilę wrócić do wieczernika. Tam, podczas Ostatniej Wieczerzy, tuż przed swoją śmiercią, Pan Jezus podał Apostołom chleb i powiedział: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Tak samo dał im wino, mówiąc: "Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja" (por. 1 Kor 11,24-25). I wierzymy, że choć Apostołowie czuli w ustach smak chleba i wina, prawdziwie spożywali Ciało i Krew Chrystusa. A to był znak Jego nieskończonej miłości. [Pan Jezus nas kocha! Pan Jezus was kocha!] Kto bowiem kocha, jest gotów oddać ukochanej osobie wszystko, co ma najcenniejszego. Pan Jezus na tym świecie miał niewiele rzeczy, które mógłby ofiarować Apostołom. Jednak dał im coś największego - dał im samego siebie. Odtąd, przyjmując ten najświętszy Pokarm, mogli być stale z Panem Jezusem. On sam mieszkał w ich sercach i napełniał je świętością. Oto, co znaczy, że Pan Jezus przyszedł do waszych serc. On jest w was, Jego miłość was napełnia i sprawia, że stajecie się coraz bardziej podobne do Niego, coraz bardziej święte.

    To jest wielka łaska, ale też wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w was zamieszkał. I nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił.

    2. Dziś razem z wami pragnę podziękować Chrystusowi za Jego nieskończoną miłość, którą obdarowuje wszystkich ludzi. Wielbimy Go szczególnie za dar Eucharystii, w której pozostał, abyśmy życie mieli, i mieli je w obfitości (por. J 10,10). Dziękuję również waszym katechetom, którzy przyprowadzili was do eucharystycznego Pana Jezusa, jak też tym, którzy w całej Polsce podejmują trud przekazywania wiary w szkołach. Jest to zaszczytne, choć wielokrotnie niełatwe zadanie. Wymaga ono świadectwa wiary, nadziei i miłości. Wiary, która mocno oparta jest na Ewangelii; nadziei, która w perspektywie zbawienia nie przekreśla żadnego człowieka; miłości, która nie waha się dawać to, co najlepsze, nawet za cenę ofiary z siebie. Niech nie opuszcza was przekonanie, że młodzi ludzie - mimo, iż tego być może nie okazują - potrzebują i pragną tego waszego świadectwa. Duch Święty, który oświeca i umacnia kolejne pokolenia apostołów Chrystusa, niech wspomaga również was - dzisiejsze zastępy katechetów i katechetek w Polsce.

    Na końcu pragnę też skierować słowa wdzięczności do rodziców - do was, tu obecnych i do wszystkich rodziców w Polsce. Przynosząc kiedyś wasze dzieci do chrztu zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii świętej są znakiem, że o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa [wiary, świadectwa] rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w "mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,52). Jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia.

    Waszą miłość, wysiłki i troski zawierzam Najświętszej Rodzinie, która patronuje temu kościołowi. Niech opieka Jezusa, Maryi i Józefa będzie wam umocnieniem!

    3. Raz jeszcze obejmuję sercem dzieci tu obecne i wszystkie dzieci w naszym kraju, szczególnie te, które niosą ciężar cierpienia i opuszczenia.

    Oddaję hołd wszystkim rodzicom, którzy podejmują codzienny trud utrzymania i wychowania swego potomstwa. Duszpasterzom i wiernym całej parafii dziękuję za życzliwość, gościnę i dar modlitwy. [Zaśpiewajcie teraz: "Kiedyś o Jezu chodził po świecie".]

 

ZOBACZ

- List do dzieci „Tra pochi giorni” Ojca świętego Jana Pawła II

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_dzieci.html

https://www.youtube.com/watch?v=3lOgy4cWCEY

https://www.youtube.com/watch?v=tD6qOT9FOfI

Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, żyjących zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Rz 6,11

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
109 0.096908092498779