Małżeństwo

Wszystkim pragnącym zawrzeć sakramentalny związek małżeński serdecznie gratulujemy decyzji i zapraszamy na spotkanie, modlitwę i rozmowę. 


Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej(w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!

Jeśli termin nie zostanie zachowany proboszcz może odmówić asystowania przy zawieraniu małżeństwa.

W parafii może zawrzeć małżeństwo jedynie ta osoba, która faktycznie mieszka na jej terenie od minimum 1 miesiąca)

Wymagane dokumenty:

 1. aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych,
 2. data i miejsce I Komunii św.
 3. świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej,
 4. dowody osobiste narzeczonych,
 5. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. "nauki" lub "kurs przedmałżeński"),
 6. dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres),
 7. w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia),
 8. jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia. W Polsce w 1989 r. Konferencja Episkopatu - zgodnie z przepisem kanonu 1038 §2 - przyjęła (za przepisami prawa państwowego) osiągniecie osiemnastu lat za wiek wymagany do zawarcia małżeństwa, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet (zob. Instrukcja 1998 r., n. 8). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (art. 10 §1) stanowi: Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18. Przepis ten został przez Konferencję Episkopatu Polski uznany za obowiązujący w prawodawstwie Kościoła katolickiego w Polsce. Tenże art. 10 §1 dodaje: Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. 

W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym ślub narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów (dołączyć dokumenty z USC, świadectwo wygłoszonych zapowiedzi) oraz spisania aktu ślubu. Należy wtedy przynieść ze sobą dane świadków ślubu (imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania).

W dniu ślubu należy:

 1. dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa w naukach, spowiedzi, dniu skupienia, poradni rodzinnej,
 2. podpisać akt ślubu.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.


Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej.

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

 1. przygotowanie dalsze - wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
 2. przygotowanie bliższe - katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),
 3. przygotowanie bezpośrednie - katecheza przedślubna - po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje  rozmowę z duszpasterzem  oraz konsultację w  - Poradni Życia Rodzinnego).

Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.

św. Augustyn

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
108 0.10605406761169