Matki w modlitwie

 

 
W naszej parafii od 5 lat istnieją dwie grupy M w M.Jedna grupa licząca 12 osób - koordynator grupy Alicja Gieroba  - spotyka się w czwartek po porannej Mszy św. Druga grupa licząca 10 osób - koordynator Irena Kozieł - spotyka się w poniedziałek po wieczornej Mszy św.
 
Każda z tych grup spotyka się w Sali Maryjnej przy naszym kościele, raz w tygodniu, w wyznaczonym przez siebie dniu, na modlitwę wołając: „Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie jako matki pragnące, abyś pobłogosławił nasze dzieci i wszystkie dzieci na całym świecie”. Modlą się według takiej samej formuły jaka obowiązuje w ruchu we wszystkich krajach, kulturach i językach, oddając dzieci Panu Jezusowi, aby wszystko w ich życiu było zgodne z Jego planem, aby chronił je przed złem, prowadził i rozporządzał ich życiem.

 

Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat (św. Augustyn)

Tak mówi Pan:
Powstrzymaj swój głos od lamentu i od łez twoje oczy,
bo twój trud będzie nagrodzony – wyrocznia Pana
– twe dzieci powrócą z kraju wroga.
Jest nadzieja dla twego potomstwa – wyrocznia Pana
(Jr 31,16-17).

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers, dalej - MwM) powstał w Anglii w 1995 roku.

Jego założycielką jest Veronica Williams, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi. Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie się Bogu i posłuszeństwo Kościołowi.

Ruch MwM został przyjęty do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w 2012 r. Posiada swojego asystenta kościelnego, którym jest ks. dr. Mirosław Korsak oraz koordynatorkę krajową, którą jest pani Lucyna Dec z Białegostoku. Obecnie w Polsce działa około 60 grup MwM w 13 diecezjach i archidiecezjach. Powstają wciąż nowe grupy. Należą do nich kobiety, które pragną modlić się wspólnie za swoje dzieci i wnuki oraz tzw. matki duchowe, które modlą się za dzieci adoptowane duchowo, w tym za kapłanów i osoby konsekrowane.

Klękając u stóp krzyża składają każde swoje dziecko w ramiona Jezusa poprzez umieszczenie białego krążka papieru, na którym wypisane jest imię dziecka. Przedtem modlą się do Ducha Świętego, prosząc Go o kierownictwo, o ochronę przez złem, o jedność serc i ducha, rozważają Słowo Boże i dziękują za dar macierzyństwa. Na koniec spotkania modlą się także za ojców dzieci.

Koordynatorkami grup MwM w naszej parafii są: pani Irena Kozieł i pani Alicja Gieroba, które organizują w naszej parafii także tzw. Kwartalne dni modlitw „Matek w Modlitwie”, w których uczestniczą także inne grupy MwM z naszego miasta. Podczas tych spotkań jest celebrowana Msza św. w intencji dzieci i wnuków z naszych rodzin, parafii, z naszej ojczyzny i całego świata oraz za tych, którzy wyrządzają im krzywdę i zło. Następnie matki modlą się wspólnie zgodnie z formułą cotygodniową oraz rozważają Słowo Boże wyznaczone na to spotkanie.

Przedstawicielki MwM z naszej parafii uczestniczą też w krajowych konferencjach MwM organizowanych w różnych miastach naszego kraju.

Po zimie idzie wiosna, po smutku - pogoda.

przysłowie łacińskie

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
112 0.11090207099915