Grupy Biblijne

Rok 2022: Daty spotkań grup w semestrze styczeń – czerwiec 2022 r. 
Grupa 1 – 28 I, 11 III, 25 III, 22 IV, 20 V, 3 VI, 17 VI
Grupa 2 – 4 II, 18 III, 1 IV, 6 V, 27 V, 10 VI, 24 VI
Grupy Biblijne spotykają się również na Adoracji Najświętszego Sakramentu, według indywidualnych ustaleń z ks. Kamilem Zaborkiem.
 
W 2021 roku spotykaliśmy się cyklicznie w sali Maryjnej w każdy piątek po Mszy Świętej wieczorowej (grupa 1 i 2 na zmianę). Spotkania zakończyły się przed rekolekcjami poprzedzającymi Święta Bożego Narodzenia oraz zostały wznowione po wizycie duszpasterskiej zwanej "kolędą".
Opiekę duszpasterską nad grupami objął ks. Kamil Zaborek, który prowadził wszystkie spotkania. Aktualnie rozważalismy Ewangelię wg św. Marka.
 

W roku 2020 Grupy Biblijne rozpoczęły trzy działania modlitewne pozwalające na budowanie więzi ze Słowem Bożym w ramach formacji, która nie mogła przebiegać w zwykłym trybie cotygodniowych spotkań.

Pierwsze działanie: wiosna 2020 r. Podczas codziennej lektury Pisma Świętego wybieraliśmy te fragmenty Słowa, które nas szczególnie poruszyły. Systematyczne przesyłanie tych informacji oraz zebranie ich w całość umożliwiły powstanie zbioru, który nosił tytuł „Słowo z nadzieją”.

https://www.frassati-lublin.pl/aktualnosci/parafia/59609/slowo-z-nadzieja

Drugie działanie: po ustaniu największych obostrzeń wróciła możliwość Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Odbyło się kilka takich spotkań w okresie letnio-jesiennym. Podczas nich czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego, które nawiązywały do konkretnych tematów, np. Maryja, droga, odpoczynek.

Trzecie działanie: jesienią rozpoczęliśmy kolejną modlitwę słowami Pisma Świętego – odręczne przepisywanie Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Członkowie Grup Biblijnych podali tytuły Ksiąg, spośród których nasz opiekun, ks. Radosław wybrał następujące: Księgę Wyjścia, Apokalipsę, Księgę Tobiasza, Ewangelię Św. Mateusza, Księgę Psalmów (aktualnie przepisywana). Do tego dzieła zaprosiliśmy wszystkich Parafian i Przyjaciół naszej Parafii. W przepisywanie zaangażowało się 80 osób w różnym wieku, od dopiero uczących się pisania najmłodszych uczniów szkoły podstawowej (mały Kacper) po seniorów (p. Jan – 90 lat). Jedna z osób samodzielnie przepisała całą 1 Księgę Królewską. Powierzamy dobremu Bogu to dzieło. Niech On nas prowadzi.

https://www.frassati-lublin.pl/aktualnosci/parafia/70257/przepisz-z-nami-psalmy

Dziełem wypływającym z chęci poznania Pisma Świętego jest także "II pielgrzymka biblijna". Kilkanaście osób zdecydowało się na pielgrzymowanie z Biblią. Ta pielgrzymka polega na codziennej lekturze Pisma Świętego, tak aby po upływie 1 roku (I grupa) lub po upływie 9 miesięcy (II grupa), przeczytać całą Biblię. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy 31 maja 2020r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W dniu 1 stycznia 2021r. przypadł 216 dzień pielgrzymki.

                                                                                    H I S T O R I A

Grupa Biblijna powstała w naszej parafii w roku 2013, założył ją ówczesny wikariusz ks. Andrzej Jargieło. Spotkania odbywały się cyklicznie w piątki, a potem w czwartki co dwa tygodnie o godz. 19.00 w Sali Maryjnej. W pierwszym roku formacji brała udział grupa kilkunastu osób. Spotkania pełne modlitwy i dogłębnych analiz fragmentów Pisma Świętego prowadzili ks. Andrzej Jargieło – Nowy Testament i p. Ryszard Mormon – Stary Testament. Grupa angażowała się ponadto w organizację adoracji przed Najświętszym Sakramentem w kościele, a także pielgrzymowała (m. in. na Święty Krzyż).

Po zmianie na stanowisku wikariusza w parafii opiekę duszpasterską nad grupą objął ks. Radosław Matraszek. Formuła spotkań obecnie obejmuje: modlitwę, czytanie Pisma Świętego w ciszy, refleksję po czytaniu słowa prowadzoną przez księdza oraz uczestników spotkania i modlitwy końcowe. Grupa odbywa Dni Skupienia, prowadzi adoracje, pielgrzymuje (do Radecznicy), podejmuje niedzielne dyżury liturgiczne (wstęp do czytań oraz czytania podczas Liturgii Słowa), a także zaprasza wspólnotę parafialną do pochylenia się nad Pismem Świętym. W roku 2018, w związku ze zwiększeniem się liczby nowych osób, utworzona została II Grupa Biblijna. W 2019 roku Grupy Biblijne przygotowały szopkę na Boże Narodzenie w naszej świątyni, w 2020 jeden z ołtarzy na Boże Ciało (wraz z Domowym Kościołem).

Obecnie grupy liczą ponad 20 osób i spotykają się na przemian w każdy piątek o godz. 19.00. (na czas pandemii spotkania w małych grupach zostały zawieszone).

Po zimie idzie wiosna, po smutku - pogoda.

przysłowie łacińskie

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
112 0.10427308082581