Grupy Biblijne

W roku 2020 Grupy Biblijne rozpoczęły trzy działania modlitewne pozwalające na budowanie więzi ze Słowem Bożym w ramach formacji, która nie mogła przebiegać w zwykłym trybie cotygodniowych spotkań.

Pierwsze działanie: wiosna 2020 r. Podczas codziennej lektury Pisma Świętego wybieraliśmy te fragmenty Słowa, które nas szczególnie poruszyły. Systematyczne przesyłanie tych informacji oraz zebranie ich w całość umożliwiły powstanie zbioru, który nosił tytuł „Słowo z nadzieją”.

https://www.frassati-lublin.pl/aktualnosci/parafia/59609/slowo-z-nadzieja

Drugie działanie: po ustaniu największych obostrzeń wróciła możliwość Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Odbyło się kilka takich spotkań w okresie letnio-jesiennym. Podczas nich czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego, które nawiązywały do konkretnych tematów, np. Maryja, droga, odpoczynek.

Trzecie działanie: jesienią rozpoczęliśmy kolejną modlitwę słowami Pisma Świętego – odręczne przepisywanie Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Członkowie Grup Biblijnych podali tytuły Ksiąg, spośród których nasz opiekun, ks. Radosław wybrał następujące: Księgę Wyjścia, Apokalipsę, Księgę Tobiasza, Ewangelię Św. Mateusza, Księgę Psalmów (aktualnie przepisywana). Do tego dzieła zaprosiliśmy wszystkich Parafian i Przyjaciół naszej Parafii. W przepisywanie zaangażowało się 80 osób w różnym wieku, od dopiero uczących się pisania najmłodszych uczniów szkoły podstawowej (mały Kacper) po seniorów (p. Jan – 90 lat). Jedna z osób samodzielnie przepisała całą 1 Księgę Królewską. Powierzamy dobremu Bogu to dzieło. Niech On nas prowadzi.

https://www.frassati-lublin.pl/aktualnosci/parafia/70257/przepisz-z-nami-psalmy

Dziełem wypływającym z chęci poznania Pisma Świętego jest także "II pielgrzymka biblijna". Kilkanaście osób zdecydowało się na pielgrzymowanie z Biblią. Ta pielgrzymka polega na codziennej lekturze Pisma Świętego, tak aby po upływie 1 roku (I grupa) lub po upływie 9 miesięcy (II grupa), przeczytać całą Biblię. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy 31 maja 2020r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W dniu 1 stycznia 2021r. przypadł 216 dzień pielgrzymki.

                                                                                    H I S T O R I A

Grupa Biblijna powstała w naszej parafii w roku 2013, założył ją ówczesny wikariusz ks. Andrzej Jargieło. Spotkania odbywały się cyklicznie w piątki, a potem w czwartki co dwa tygodnie o godz. 19.00 w Sali Maryjnej. W pierwszym roku formacji brała udział grupa kilkunastu osób. Spotkania pełne modlitwy i dogłębnych analiz fragmentów Pisma Świętego prowadzili ks. Andrzej Jargieło – Nowy Testament i p. Ryszard Mormon – Stary Testament. Grupa angażowała się ponadto w organizację adoracji przed Najświętszym Sakramentem w kościele, a także pielgrzymowała (m. in. na Święty Krzyż).

Po zmianie na stanowisku wikariusza w parafii opiekę duszpasterską nad grupą objął ks. Radosław Matraszek. Formuła spotkań obecnie obejmuje: modlitwę, czytanie Pisma Świętego w ciszy, refleksję po czytaniu słowa prowadzoną przez księdza oraz uczestników spotkania i modlitwy końcowe. Grupa odbywa Dni Skupienia, prowadzi adoracje, pielgrzymuje (do Radecznicy), podejmuje niedzielne dyżury liturgiczne (wstęp do czytań oraz czytania podczas Liturgii Słowa), a także zaprasza wspólnotę parafialną do pochylenia się nad Pismem Świętym. W roku 2018, w związku ze zwiększeniem się liczby nowych osób, utworzona została II Grupa Biblijna. W 2019 roku Grupy Biblijne przygotowały szopkę na Boże Narodzenie w naszej świątyni, w 2020 jeden z ołtarzy na Boże Ciało (wraz z Domowym Kościołem).

Obecnie grupy liczą ponad 20 osób i spotykają się na przemian w każdy piątek o godz. 19.00. (na czas pandemii spotkania w małych grupach zostały zawieszone).

Błogosławiony jesteś, Panie na tronie Twojego Królestwa, uwielbiony i wywyższony na wieki.

Dn 3,55

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.092473030090332