Domowy Kościół

 

 

Sobór Watykański II zwrócił uwagę na konieczność odnowy życia chrześcijańskiego wśród wiernych Kościoła katolickiego. W odpowiedzi na te zalecenia w ramach Kościoła powstawały różne ruchy odnowy posoborowej.
Jednym z tych ruchów stały się oazy. Początkowo były to rekolekcje dla ministrantów, tzw. Oazy Dzieci Bożych (1954r.), a następnie „odnawianie wewnętrznego życia” rozszerzono na inne grupy – dla młodzieży szkół średnich, młodzieży studenckiej, młodzieży pracującej, księży, katechetów, rodzin.

Oazy rekolekcyjne Dzieci Bożych przekształcono w ruch Żywego Kościoła, a następnie w Ruch Światło – Życie.
Charyzmatycznym założycielem Ruchu Światło-Życie był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, kapłan diecezji katowickiej, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).

Praca w ramach oaz polega na rozwoju formacji duchowej. Członkowie Ruchu Światło – Życie biorą udział w 15-dniowych rekolekcjach letnich, śródrocznych 3-4 dniowych rekolekcjach (ORAR), w dniach wspólnoty (4-6 razy w roku), ale główny nacisk w pracy formacyjnej położony jest na wzrost duchowy w rodzinach.

Wspólnota Domowego Kościoła (4-7 małżeństw) zbiera się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjno-modlitewnym. Praca w rodzinach polega na wzajemnym „podnoszeniu w wierze” małżonków i dzieci poprzez modlitwę indywidualną i wspólną, stały wysiłek do nawrócenia, bezinteresowną czynną miłość agape.
Członkowie Ruchu Światło – Życie współpracują z duszpasterzami „swoich” parafii poprzez dawanie świadectwa życia, modlitwę, wypełnianie posług liturgicznych itp.

Aktualnie w parafii są dwa Kręgi Domowego Kościoła nad którymi opiekę duchową sprawuje ks. Radosław Matraszek, wikariusz.

Bardziej żyjemy naszymi pragnieniami niż naszymi czynami.

św. Tomasz More

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
114 0.095160007476807