Chrzest Święty

 

Zgłoszenia dziecka do Chrztu św. należy dokonać w kancelarii parafialnej wg. AKTUALNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (nie zameldowania!). 

Uroczysty chrzest w naszym kościele odbywa się niedziele, podczas mszy św. o godz. 12.00, lub w innym terminie podanym w ogłoszeniach duszpasterskich. W nagłych przypadkach (np. ciężka choroba lub inne zagrożenie życia chrzest może być udzielony w dowolnym, ustalonym terminie).

Zgłoszenie dziecka (do lat 14.) do chrztu świętego powinno nastąpić przynajmniej na dwa tygodnie przed uroczystością. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni dostarczyć do do kancelarii parafialnej:

 1. wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu),
 2. metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego),
 3. nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania,
 4. mający pełnić funkcję rodziców chrzestnych, jeżeli należą do innej parafii, dostarczają zaświadczenie od własnego proboszcza, że mogą być rodzicami chrzestnymi (będący uczniami - przynoszą zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji). Własnym proboszczem jest proboszcz parafii, na terenie której aktualnie się zamieszkuje (nie ma znaczenia fakt zameldowania, lub jego braku),
 5. w przypadku dziecka w wieku katechetycznym (7-14 lat) konieczne jest wyrażenie woli przyjęcia chrztu przez samego kandydata.

Chrzest dorosłych - prosimy o kontakt z duszpasterzami.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • apostaci,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub w konkubinacie,
 • uczniowie objęci obowiązkiem katechizacji a nie uczestniczący w niej
 • osoby manifestujące przekonania nie dające się pogodzić z nauczaniem Kościoła katolickiego, gdyż nie są gwarantami katolickiego wychowania dziecka i osobami wspierającymi rozwój religijny ochrzczonego.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874).
Kodeks prawa Kanonicznego - Kan. 874:

  §1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

  §2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w terminie ustalonym z rodzicami i chrzestnymi, lub w innnym terminie podanym w ogłoszeniach duszpasterskich lub na stronie internetowej naszej parafii.

 

Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.

św. Augustyn

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.081347942352295