Rada Duszpasterska (parafialna)

 

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej - KPK), ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględ¬nie¬niem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

3 grudnia 2017 r. odbyły się wybory w naszej parafii, w reultacie których wybrano nową Radę Duszpasterską na pięcioletnią kadencję. Rada została zaprzysiężona 17 grudnia. Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 stycznia 2018 r. 

Członkowie Rady Duszpasterskiej:

 • ks. Krzysztof Podstawka – przewodniczący
 • ks. Radosław Matraszek
 • Krzysztof Maciejewski – wiceprzewodniczący
 • Zofia Szymuś - skarbnik
 • Joanna Poleszak - sekretarz
 • Jerzy Nawrocki (rezygnacja)
 • Marek Loenkiewicz
 • Dorota Biedka
 • Cezary Szokaluk
 • Anna Zawicka
 • Alicja Gieroba
 • Irena Kozieł
 • Elżbieta Krzyżanowska
 • Wiesław Wnuczek
 • Piotr Kłos

Spotkania Rady Duszpasterskiej

 1. 6 stycznia 2018 r.  – wybór prezydium rady, wyznaczenie  kierunków pracy duszpasterskiej w parafii na najbliższe miesiące (rekolekcje oraz Bierzmowanie w marcu, jubileusz XX-lecia parafii i misje parafialne w maju, festyn w czerwcu); przedstawienie planu inwestycji (ławki, renowacje); przedstawienie działalności Klubu Integracji Międzypokoleniowej oraz działań wspólnot i osób zaangażowanych w życie parafii.
 2. 10 lutego 2018 r. – podsumowanie wizyty kolędowej; bieżące inwestycje parafialne (ławki i remonty); przygotowania do rekolekcji „Źródło” oraz sakramentu  Bierzmowania w parafii; podsumowanie akcji „Ferie” zorganizowanej przez Klub Integracji Międzypokoleniowej.
 3. 7 kwietnia 2018 r. – omówienie organizacji uroczystości jubileuszu 20-lecia parafii oraz planowanych misji „Bóg albo nic”, podsumowanie wielkopostnej zbiórki Caritas, planowanie prac przy organizacji festynu parafialnego oraz zagadnienia związane z malowaniem kościoła, pilnymi remontami pomieszczeń w salach parafialnych oraz zakupem kolejnych ławek.
 4. 30 lipca 2018 r. – podsumowanie obchodów jubileuszu parafii (zagadnienia duchowe, organizacyjne), planowanie kolejnych prac w kościele (pozostałe ławki, w przyszłości konfesjonał, Droga Krzyżowa – projekt), w budynku plebanii powstaje ośrodek diecezjalnego Ruchu Światło-Życie oraz siedziba moderatora- ks. Jerzego Krawczyka, który będzie w naszej parafii rezydentem oraz poprowadzi formację ministrantów, planowanie organizacji spotkań grup parafialnych oraz użytkowania parkingu i sal przy kościele.
 5. 25 stycznia 2020 r. Podsumowanie prac duszpasterskich, zwrócenie uwagi na potrzebę nieustannego zachęcania świeckich do większego zaangażowania w życie parafii,  inwestycje – oświetlenie parkingu, skompletowanie ławek w kościele, finalizacja Drogi Krzyżowej, projekt konfesjonału. 
 6. 18 września 2020 r. Omówienie sposobu funkcjonowania parafii i działalności wspólnot w dobie pandemii – komunikacja zdalna, aktualność strony internetowej parafii, dezynfekowanie kościoła po każdej Mszy Św., działania skierowane do seniorów – rozpowszechnianie wiadomości z życia parafii, pomoc sąsiedzka. Organizacja konkursu Różańcowego dla dzieci na październik oraz planowanie innych działań skierowanych do najmłodszych parafian.
 7. 15 maja 2021 rPlanowanie oprawy uroczystości: prymicje diakona Mateusza Rusińskiego, Boże Ciało, odpust połączony ze 120 rocznicą urodzin Piotra Jerzego, poświęcenie kościoła. Program przygotowania duchowego parafii (wzajemna modlitwa „Pod Twoją obronę”, rekolekcje) oraz inwestycje okolicznościowe (m. in. figura Św. Józefa, nowy konfesjonał). Zwrócenie uwagi na potrzebę wzmocnienia zasobów budżetowych parafii nadwyrężonych przez wyjątkowo długi okres grzewczy.
 8. 20 listopada 2021 r. Omówienie najważniejszych wydarzeń minionych miesięcy – poświęcenie kościoła, zmiana na stanowisku wikariusza parafii – na miejsce ks. Radosława Matraszka przyszedł ks. Kamil Zaborek, refleksja dotycząca choroby i śmierci oraz pogrzebu ks. kan. Leszka Szuby. Parafia ufunduje jako wyraz wdzięczności dla budowniczego świątyni epitafium w kruchcie kościoła. Planowane jest oświetlenie i ozdobienie konfesjonału, oświetlenie Drogi Krzyżowej oraz zakup lichtarzy do 6 świec ołtarzowych i chrzcielnica. Zakończył się parafialny etap Synodu.

 

Zagadnienia omawiane podczas spotkań są na bieżąco notowane w księdze protokołów Rady Duszpasterskiej.

Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.

ks. Jan Twardowski

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
111 0.11271190643311