Rada Duszpasterska (parafialna)

 

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej - KPK), ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględ¬nie¬niem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

4 XII 2022 r. odbyły się wybory do nowej Rady Duszpasterskiej w naszej parafii. W sumie oddano 179 kart do głosowania, jedna była nieważna. Do nowej Rady po uzyskaniu minimum 15% głosów weszły następujące osoby:

 1. Cezary Szokaluk, prac. adm. szkolnictwa
 2. Joanna Poleszak. nauczycielka, polonistka
 3. Stanisław Jargiło, przedsiebiorca
 4. Irena Kozieł, emerytka
 5. Cezary Cieszko, prawnik
 6. Mariola Gulbierz, psycholog

Ponadto – z urzędu: ks. Proboszcz, ks. Wikariusz, Małgorzata Siodłowska – katechetka i Arkadiusz Ochmerak – organista.

Z nominacji: Kazimierz Gąsecki (AA Frassatianie), Krzysztof Maciejewski (Rycerze Kolumba), Małgorzata Ochmerak (przedstawicielka chóru parafialnego).

Zaprzysiężenie nowej rady nastąpiło w niedzielę 8 stycznia 2023 r. na zakończenie Mszy św. o godz. 12.00.

4 lutego 2023 r. 

1.Wybór prezydium rady (wiceprzewodniczący: Krzysztof Maciejewski; sekretarz: Joanna Poleszak

2. Zarys planu pracy (obchody 25-lecia parafii, działania duszpasterskie, w tym konkursy dla dzieci, budowa kapliczki Matki Bożej, media społecznościowe parafii, współpraca mieszkańców parafii i wspólnot w zakresie dbania o infrastrukturę pomieszczeń należących do parafii)
3. Kolejne spotkanie: 11 marca 2023 r.

Protokół z nadzwyczajnego spotkania Rady Duszpasterskiej kadencji 2017-2022 oraz 2023-2028 par. bł. Piotra Jerzego Frassatiego.
22 stycznia 2023 r.

1. Spotkanie rozpoczęła modlitwa.
2. Przewodniczący ks. Krzysztof Podstawka uroczyście zakończył kadencję Rady Duszpasterskiej z lat 2017-2022 oraz powitał członków nowej kadencji.
3. Przewodniczący złożył podziękowania kończącej kadencję Radzie, podsumował pięcioletnią współpracę, wymieniając najważniejsze uroczystości kształtujące wymiar duchowy życia parafialnego, w tym jubileusz parafii, misje i uroczystość poświęcenia kościoła, a także inwestycje materialne (m. in. Droga Krzyżowa, chrzcielnica, ławki, konfesjonał, liczne remonty, parking) i działania wspólnotowe (np. festyny). Podsumowanie zakończyły życzenia Bożego błogosławieństwa wszystkim członkom odchodzącym z Rady.
4. Przewodniczący zwrócił się do nowej Rady z życzeniami dobrej współpracy, wymieniając najbliższe uroczystości i plany parafii, a będą to: uroczystość 25-lecia parafii, poprzedzające ją rekolekcje, ufundowanie kapliczki Matki Bożej z Oropy jako wotum za 25 lat funkcjonowania parafii, wydanie jubileuszowego Frassatianum, a także założenie systemu alarmowego w kościele, remont balkonu świątyni, uszczelnienie nieprawidłowo zrobionego dolnego przejścia, ewentualnie założenie fotowoltaniki, reorganizacja taryf obowiązujących za dostarczanie energii i objęcie opieką osób samotnych i chorych poprzez wzmocnienie działań Caritas.
5. Marek Leonkiewicz zaproponował, aby Legion Maryi włączył się w apostolat samotnych i chorych. Deklarację pomocy złożyli również Anna Zawicka i Cezary Cieszko, który zaproponował także pomoc w sprawach prawnych, a działania te może wspierać Piotr Kłos.
6. Ks. Proboszcz planuje wznowienie pisania listów do parafian i dostarczanie ich do osób identyfikujących się z parafią. Takie rozwiązanie umożliwiła tegoroczna wizyta duszpasterska. Diagnoza osiedla nakazuje skupić się na seniorach, jest ich najwięcej, mało młodszych rodzin, mało dzieci, te obecne w kościele na 12.00 są z SP 3 w związku z przygotowaniem do Pierwszej Komunii i nie mieszkają na terenie parafii, wiele lokali jest wynajmowanych, a ich użytkownicy, głównie studenci i obcokrajowcy, nie czują związku z parafią, księża nie byli zapraszani na kolędę lub zastawali zamknięte mieszkania.
7. Planowany jest biuletyn parafialny, który można by zanosić seniorom niewychodzącym z domów.
8. Przewodniczący zwrócił uwagę na potrzebę partycypacji wspólnot zewnętrznych w działaniach oraz opłatach na rzecz kościoła (użytkowanie, sprzątanie, rachunki).
9. Ustalono termin spotkania Rady Duszpasterskiej nowej kadencji na 4 lutego po Mszy Świętej wieczorowej. 12. Spotkanie zakończyły modlitwa i błogosławieństwo.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>

ARCHIWUM:

3 grudnia 2017 r. odbyły się wybory w naszej parafii, w reultacie których wybrano nową Radę Duszpasterską na pięcioletnią kadencję. Rada została zaprzysiężona 17 grudnia. Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 stycznia 2018 r. 

Członkowie Rady Duszpasterskiej:

 • ks. Krzysztof Podstawka – przewodniczący
 • ks. Radosław Matraszek
 • Krzysztof Maciejewski – wiceprzewodniczący
 • Zofia Szymuś - skarbnik
 • Joanna Poleszak - sekretarz
 • Jerzy Nawrocki (rezygnacja)
 • Marek Loenkiewicz
 • Dorota Biedka
 • Cezary Szokaluk
 • Anna Zawicka
 • Alicja Gieroba
 • Irena Kozieł
 • Elżbieta Krzyżanowska
 • Wiesław Wnuczek
 • Piotr Kłos

Spotkania Rady Duszpasterskiej

 1. 6 stycznia 2018 r.  – wybór prezydium rady, wyznaczenie  kierunków pracy duszpasterskiej w parafii na najbliższe miesiące (rekolekcje oraz Bierzmowanie w marcu, jubileusz XX-lecia parafii i misje parafialne w maju, festyn w czerwcu); przedstawienie planu inwestycji (ławki, renowacje); przedstawienie działalności Klubu Integracji Międzypokoleniowej oraz działań wspólnot i osób zaangażowanych w życie parafii.
 2. 10 lutego 2018 r. – podsumowanie wizyty kolędowej; bieżące inwestycje parafialne (ławki i remonty); przygotowania do rekolekcji „Źródło” oraz sakramentu  Bierzmowania w parafii; podsumowanie akcji „Ferie” zorganizowanej przez Klub Integracji Międzypokoleniowej.
 3. 7 kwietnia 2018 r. – omówienie organizacji uroczystości jubileuszu 20-lecia parafii oraz planowanych misji „Bóg albo nic”, podsumowanie wielkopostnej zbiórki Caritas, planowanie prac przy organizacji festynu parafialnego oraz zagadnienia związane z malowaniem kościoła, pilnymi remontami pomieszczeń w salach parafialnych oraz zakupem kolejnych ławek.
 4. 30 lipca 2018 r. – podsumowanie obchodów jubileuszu parafii (zagadnienia duchowe, organizacyjne), planowanie kolejnych prac w kościele (pozostałe ławki, w przyszłości konfesjonał, Droga Krzyżowa – projekt), w budynku plebanii powstaje ośrodek diecezjalnego Ruchu Światło-Życie oraz siedziba moderatora- ks. Jerzego Krawczyka, który będzie w naszej parafii rezydentem oraz poprowadzi formację ministrantów, planowanie organizacji spotkań grup parafialnych oraz użytkowania parkingu i sal przy kościele.
 5. 25 stycznia 2020 r. Podsumowanie prac duszpasterskich, zwrócenie uwagi na potrzebę nieustannego zachęcania świeckich do większego zaangażowania w życie parafii,  inwestycje – oświetlenie parkingu, skompletowanie ławek w kościele, finalizacja Drogi Krzyżowej, projekt konfesjonału. 
 6. 18 września 2020 r. Omówienie sposobu funkcjonowania parafii i działalności wspólnot w dobie pandemii – komunikacja zdalna, aktualność strony internetowej parafii, dezynfekowanie kościoła po każdej Mszy Św., działania skierowane do seniorów – rozpowszechnianie wiadomości z życia parafii, pomoc sąsiedzka. Organizacja konkursu Różańcowego dla dzieci na październik oraz planowanie innych działań skierowanych do najmłodszych parafian.
 7. 15 maja 2021 r. Planowanie oprawy uroczystości: prymicje diakona Mateusza Rusińskiego, Boże Ciało, odpust połączony ze 120 rocznicą urodzin Piotra Jerzego, poświęcenie kościoła. Program przygotowania duchowego parafii (wzajemna modlitwa „Pod Twoją obronę”, rekolekcje) oraz inwestycje okolicznościowe (m. in. figura Św. Józefa, nowy konfesjonał). Zwrócenie uwagi na potrzebę wzmocnienia zasobów budżetowych parafii nadwyrężonych przez wyjątkowo długi okres grzewczy.
 8. 20 listopada 2021 r. Omówienie najważniejszych wydarzeń minionych miesięcy – poświęcenie kościoła, zmiana na stanowisku wikariusza parafii – na miejsce ks. Radosława Matraszka przyszedł ks. Kamil Zaborek, refleksja dotycząca choroby i śmierci oraz pogrzebu ks. kan. Leszka Szuby. Parafia ufunduje jako wyraz wdzięczności dla budowniczego świątyni epitafium w kruchcie kościoła. Planowane jest oświetlenie i ozdobienie konfesjonału, oświetlenie Drogi Krzyżowej oraz zakup lichtarzy do 6 świec ołtarzowych i chrzcielnica. Zakończył się parafialny etap Synodu.

 

Zagadnienia omawiane podczas spotkań są na bieżąco notowane w księdze protokołów Rady Duszpasterskiej.

 

Każda dana łaska przechodzi przez trzy źródła: od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Dziewicy, od Dziewicy do nas.

św. Bernardyn ze Sieny

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
107 0.11182284355164