Rada Duszpasterska (parafialna)

 

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej - KPK), ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględ¬nie¬niem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

3 grudnia 2017 r. odbyły się wybory w naszej parafii, w reultacie których wybrano nową Radę Duszpasterską na pięcioletnią kadencję. Rada została zaprzysiężona 17 grudnia. Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 stycznia 2018 r. 

Członkowie Rady Duszpasterskiej:

 • ks. Krzysztof Podstawka – przewodniczący
 • ks. Radosław Matraszek
 • Krzysztof Maciejewski – wiceprzewodniczący
 • Zofia Szymuś - skarbnik
 • Joanna Poleszak - sekretarz
 • Jerzy Nawrocki (rezygnacja)
 • Marek Loenkiewicz
 • Dorota Biedka
 • Cezary Szokaluk
 • Anna Zawicka
 • Alicja Gieroba
 • Irena Kozieł
 • Elżbieta Krzyżanowska
 • Wiesław Wnuczek
 • Piotr Kłos

Spotkania Rady Duszpasterskiej

 1. 6 stycznia 2018 r.  – wybór prezydium rady, wyznaczenie  kierunków pracy duszpasterskiej w parafii na najbliższe miesiące (rekolekcje oraz Bierzmowanie w marcu, jubileusz XX-lecia parafii i misje parafialne w maju, festyn w czerwcu); przedstawienie planu inwestycji (ławki, renowacje); przedstawienie działalności Klubu Integracji Międzypokoleniowej oraz działań wspólnot i osób zaangażowanych w życie parafii.
 2. 10 lutego 2018 r. – podsumowanie wizyty kolędowej; bieżące inwestycje parafialne (ławki i remonty); przygotowania do rekolekcji „Źródło” oraz sakramentu  Bierzmowania w parafii; podsumowanie akcji „Ferie” zorganizowanej przez Klub Integracji Międzypokoleniowej.
 3. 7 kwietnia 2018 r. – omówienie organizacji uroczystości jubileuszu 20-lecia parafii oraz planowanych misji „Bóg albo nic”, podsumowanie wielkopostnej zbiórki Caritas, planowanie prac przy organizacji festynu parafialnego oraz zagadnienia związane z malowaniem kościoła, pilnymi remontami pomieszczeń w salach parafialnych oraz zakupem kolejnych ławek.
 4. 30 lipca 2018 r. – podsumowanie obchodów jubileuszu parafii (zagadnienia duchowe, organizacyjne), planowanie kolejnych prac w kościele (pozostałe ławki, w przyszłości konfesjonał, Droga Krzyżowa – projekt), w budynku plebanii powstaje ośrodek diecezjalnego Ruchu Światło-Życie oraz siedziba moderatora- ks. Jerzego Krawczyka, który będzie w naszej parafii rezydentem oraz poprowadzi formację ministrantów, planowanie organizacji spotkań grup parafialnych oraz użytkowania parkingu i sal przy kościele.
 5. 25 stycznia 2020 r. Podsumowanie prac duszpasterskich, zwrócenie uwagi na potrzebę nieustannego zachęcania świeckich do większego zaangażowania w życie parafii,  inwestycje – oświetlenie parkingu, skompletowanie ławek w kościele, finalizacja Drogi Krzyżowej, projekt konfesjonału. 
 6. 18 września 2020 r. Omówienie sposobu funkcjonowania parafii i działalności wspólnot w dobie pandemii – komunikacja zdalna, aktualność strony internetowej parafii, dezynfekowanie kościoła po każdej Mszy Św., działania skierowane do seniorów – rozpowszechnianie wiadomości z życia parafii, pomoc sąsiedzka. Organizacja konkursu Różańcowego dla dzieci na październik oraz planowanie innych działań skierowanych do najmłodszych parafian.
 7.   

Zagadnienia omawiane podczas spotkań są na bieżąco notowane w księdze protokołów Rady Duszpasterskiej.

Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych.

św. Augustyn

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
108 0.10318303108215