Historia parafii

Tak to się właśnie wszystko zaczęło…

 

4 lipca 1998 - Dekret ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego erygujący parafię pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie. Parafia powstała z wyłączenia ulic przynależących do parafii ojców kapucynów pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu na Poczekajce. Parafię tworzą następujące ulice: Balladyny, Skierki, Namysłowskiego (numery nieparzyste 1-11, parzyste 2-8), Kraśnicka (numery parzyste 2-16), Wileńska (numery nieparzyste), Zana (numery parzyste 2-12). Proboszczem parafii został ks. Henryk Dulniak.

29 listopada 1998 - Śmierć ks. Henryka Dulniaka (w wieku 42 lat).

9 grudnia 1998 - Nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Leszek Szuba - dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rodziny w Lublinie.

28 kwietnia 1999 - Ks. abp Józef Życiński wystąpił z pismem do Komisji Majątkowej w Warszawie o przekazanie działki przy ul. Skierki 12 (Miejski Dom Kultury) w zamian za wywłaszczoną w czasach PRL działkę , będącą własnością parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie.

7 maja 1999 - Komisja Majątkowa w Warszawie prosi Zarząd Miasta Lublina o zajęcie stanowiska wobec propozycji przedstawionych w piśmie ks. abp. Józefa Życińskiego z dnia 28 kwietnia 1999, dotyczących nieruchomości zamiennej dla parafii św. Agnieszki w Lublinie, położonej przy ulicy Skierki 12 w Lublinie.

12 czerwca 1999 - Ojciec święty Jan Paweł II podczas mszy świętej sprawowanej w Sandomierzu poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie. Kamień węgielny pochodzi z Sanktuarium Maryjnego w Oropie (Włochy - strony rodzinne patrona parafii).

8 lipca 1999 - Rada Miejska w Lublinie podjęła uchwałę nr 244/XIII/1999 w sprawie przyznania parafii św. Agnieszki w Lublinie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Skierki 12.

9 marca 2000 - Wobec zaskarżenia powyższej uchwały przez grupę ludzi przeciwnych lokalizacji kościoła przy ul. Skierki 12, odbyła się rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie, któy utrzymał w mocy uchwałę Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 1999.

7 października 2000 - Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w pomieszczeniach MDK przekazanych przez miasto urządzono kaplicę, którą poświęcił ks. abp. Józef Życiński. W uroczystościach wzięli udział m. in.: prezydent miasta Lublina - Andrzej Pruszkowski, wiceprezydent Zbigniew Wojciechowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Helena Pietraszkiewicz. Do 7 października duszpasterstwo i kancelaria parafialna znajdowały się przy parafii ojców kapucynów na Poczekajce. Obraz Patrona bł. Piotra Jerzego Frassatiego namalowała parafianka p. Maria Tyzenhauz.

1-3 grudnia 2000 - Rekolekcje adwentowe prowadzili: o. Bogdan Bańdura i o. Filip Podlecki - redemptoryści. Rekolekcje połączone były z intronizacją obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od tych rekolekcji parafianie w każdą środę o godz. 17.00 gromadzą się na nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

22-24 grudnia 2000 - Rekolekcje różańcowe prowadził o. Szymon Niezgoda - dominikanin. Owocem rekolekcji jest 16 Kół Żywego Różańca. Nad pracami Kół Różańcowych czuwa ks. dyrektor - proboszcz oraz p. Stanisława Zdeb.

25 grudnia 2000 - Pierwsza Pasterka w naszej kaplicy sprawowana przez ks. bpa Mieczysława Cisło.

2 marca 2001 - Montaż stacji drogi krzyżowej, których fundatorem był ks. Piotr Kawałko - dyrektor wydawnictwa "Gaudium".

30 marca 2001 - Droga krzyżowa alejkami naszego osiedla, której przewodniczył ks. abp Józef Życiński.

7-11 kwietnia 2001 - Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o. Bogdana Bańdurę - redemptorystę.

6 maja 2001 - Pierwsza wizytacja kanoniczna w naszej parafii przeprowadzona przez ks. Abpa Józefa Życińskiego.

20 maja 2001 - Uroczystość odpustowa ku czci bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Modlitwom przewodniczył ks. Paweł Kurek - student teologii duchowości KUL z diecezji kieleckiej. Uroczystość odpustowa przeżywana jest w dzień wyniesienia na ołtarze naszego patrona, które miało miejsce 20 maja 1990 roku na Placu św. Piotra w Rzymie przez Ojca św. Jana Pawła II.

1 lipca 2001 - Wikariuszem parafii został ks. Grzegorz Warchuł pochodzący z parafii Siedliszcze (pracował w naszej parafii do lipca 2005 r.).

4 października 2001 - Powstanie grupy AA "Frassatianie".

10 listopada 2001 - Uroczysta intronizacja Obrazu Chrystusa Miłosiernego. Uroczystość poprzedziły trzydniowe rekolekcje, którym przewodniczył ks. Paweł Kurek. Począwszy od tej uroczystości codziennie o godz. 15.00 w kaplicy gromadzą się parafianie na Koronce do Miłosierdzia Bożego, a w każdy III piątek miesiąca spotykamy się na Wieczorze Miłosierdzia Bożego. Obraz Chrystusa Miłosiernego namalował lubelski artysta Andrzej Widelski.

8-11 grudnia 2001 - Rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Jarosława M. Popławskiego wraz ze studentami III roku Teologii KUL.

Wielki Post 2002 - Katechezy neokatechumenalne prowadzone przez ks. Piotra Melko wraz z grupą katechistów.

9-13 marca 2002 - Rekolekcje wielkopostne przebiegające pod hasłem: "Ufających ogarnia Miłosierdzie Boże" (Ps 32, 10). Słowo Boże głosił ks. Paweł Kurek. Rekolekcje były połączone z intronizacją Relikwii św. Faustyny Kowalskiej. W duchu dziękczynienia za kult Miłosierdzia Bożego w parafii udaliśmy się do Łagiewnik.

2 kwietnia 2002 - Komisja Budowlana naszej Archidiecezji zatwierdziła projekt zespołu sakralnego bł. Piotra Jerzego Frassatiego przygotowany przez p. architekta Jana Wojciecha Kożuchowskiego.

czerwiec 2002 - Dzięki życzliwości wielu parafian powstała Biblioteka Parafialna, nad którą czuwa p. Barbara Czopek.

18 sierpnia 2002 - W III piątek miesiąca - Wieczór Miłosierdzia Bożego, modliliśmy się w intencji Ojca św. Jana Pawła II, który przebywał w Krakowie z pielgrzymką, która przebiegała pod hasłem "Bóg bogaty w miłosierdzie". W czasie tego wieczoru odbyła się intronizacja obrazu św. Faustyny Kowalskiej. Obraz namalował p. Andrzej Widelski, a naszym modlitewnym przygotowaniom przewodniczył ks. Zbigniew Kiszowara.

6 października 2002 - Słowo Boże głosił Diecezjalny Kapelan Legionu Maryi ks. Józef Sarzyński i zawiązała się nowa grupa duszpasterska w naszej wspólnocie - Legion Maryi, której prezydentem został p. Cezary Szokaluk.

12 listopada 2002 - Rozpoczęcie prac rozbiórkowych MDK celem przygotowania placu pod budowę nowej świątyni. Prace rozbiórkowe zakończono 5 grudnia 2002 r.

1 grudnia 2002 - Wybory do Rady Duszpasterskiej naszej parafii. Po ukonstytuowaniu się Rady zastępcą przewodniczącego (proboszcza) został p. Józef Chłopek, a sekretarzem p. Stanisława Zdeb. Zaprzysiężenie Rady Duszpasterskiej odbyło się 18 grudnia 2002 r.

14-17 grudnia 2002 - Rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Piotra Kawałko - dyrektora wydawnictwa "Gaudium".

styczeń 2003 - Rozpoczęła swoją działalność Szkoła Słowa Bożego, którą prowadzi s. Anna Maria Martinelli ze zgromadzenia św. Katarzyny ze Sieny.

Wielki Post 2003 - W intencji mającej rozpocząć się budowy kościoła w środy i piątki Wielkiego Postu wprowadzono całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie to już tradycją w następnych latach.

5-9 kwietnia 2003 - Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Zbigniew Kiszowara - mający zostać proboszczem nowej parafii św. Kingi w Świdniku. Rekolekcje przebiegały pod hasłem "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu" (Dz Ap).

29 kwietnia 2003 - Urząd Miasta Lublin - Wydział Architektury i Administracji Budowlanej wydał decyzję pozwalającą na rozpoczęcie budowy naszej świątyni. Wykonawcą prac budowlanych została firma Sanitex z Chełma; kierownik budowy: mgr inż. Lech Benet; inspektor nadzoru: inż. Waldemar Kosiński.

20 maja 2003 - Uroczystość odpustowa połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez ks. abpa seniora Bolesława Pylaka. W czasie tej uroczystości został poświęcony plac pod budowę nowej świątyni.

25 maja 2003 - Spotkanie Rady Duszpasterskiej z p. architektem Janem Wojciechem Kożuchowskim, który zapoznał Radę z projektem budowanej świątyni.

19 czerwca 2003 - Uroczystość Bożego Ciała połączona z poświęceniem sztandaru Legionu Maryi.

23 czerwca - 5 lipiec 2003 - Ks. Grzegorz Warchuł z dziećmi i młodzieżą przebywał na Słowacji.

4 lipca 2003 - 78 rocznica śmierci Patrona naszej parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Modlitwom przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło.

7 października 2003 - III rocznica poświęcenia kaplicy poprzedzona Dniami Różańcowymi i poświęceniem Feretronu procesyjnego Matki Bożej Różańcowej wykonanego przez p. Andrzeja Widelskiego i ufundowanego przez Rodzinę Różańcową. Dni Różańcowe prowadził ks. Jarosław Popławski.

10 października 2003 - Zakończenie pierwszego etapu budowy nowej świątyni - wylanie fundamentów.

25 marca 2004 - Dzień Świętości Życia. Już po raz 3 ponad 100 osób włączyło się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

28 marca - 4 kwietnia 2004 - Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Piotr Kawałko - dyrektor Wydawnictwa "Gaudium". Przeżywaniu Wielkiego Postu towarzyszyła kopia obrazu namalowanego przez holenderskiego malarza Rogera van der Weydena (1400-1464) ze zbiorów p. Marii Tyzenhauz.

20 maja 2004 - Uroczystość odpustowa ku czci patrona parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego połączona z sakramentem bierzmowania. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Józef Życiński.

1 czerwca 2004 - Diecezjalna Pielgrzymka do Częstochowy celem zaproszenia Matki Bożej do peregrynacji w naszej Archidiecezji z racji zbliżającego się Jubileuszu 200-lecia diecezji.

22 czerwca 2004 - ks. Paweł Kurek obronił doktorat z teologii duchowości na KUL i wrócił do pracy w diecezji kieleckiej (obecnie jest ojcem duchownym w Seminarium Kieleckim). Bóg zapłać za trzyletnią posługę w naszej parafii.

26 czerwca - 8 lipca 2004 - Wyjazd dzieci i młodzieży z ks. Grzegorzem Warchułem na Słowację.

11 lipca 2004 - Msza św. w 61 rocznicę masowych mordów Polaków na Wołyniu, sprawowana przez ks. Jarosława Popławskiego z udziałem Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Odtąd co roku taka Msza św. Będzie sprawowana w naszej parafii.

22 sierpnia 2004 - Nasza parafianka s. Cecylia Duda ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki) złożyła śluby wieczyste na Poczekajce.

18 września 2004 - Powitanie kopii Cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Placu Zamkowym w Lublinie z udziałem pielgrzymów z naszej parafii. Uroczystościom przewodniczył kard. Józef Glemp a słowo Boże wygłosił abp Moskwy Tadeusz Kondrusiewicz. Peregrynacja będzie przebiegała pod hasłem "Oto wszystko czynię nowe" (Ap 21, 5).

4-7 października 2004 - Dni Różańcowe z racji IV Rocznicy Poświęcenia Kaplicy, a także przygotowujące nas do Peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii (8 marca 2005 r.). Dni Różańcowe prowadził ks. Dariusz Brozio - student teologii duchowości KUL z diecezji Ełk.

28 listopada 2004 - Rozpoczęcie Roku Eucharystii. Modlitwom przewodniczył ks. Jarosław Popławski. Jak co roku polecaliśmy miłosierdziu Bożemu w rocznicę śmierci ks. Henryka Dulniaka i o. Szymona Niezgodę. Z racji Roku Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentui i Msza św. z rozważaniem o Eucharystii.

11-14 grudnia 2004 - Rekolekcje Adwentowe prowadził ks. Krzysztof Podstawka - redaktor lubelskiego wydania "Gościa Niedzielnego".

4-8 marca 2005 - Rekolekcje Wielkopostne przygotowujące do spotkania z Matką Bożą w kopii Jasnogórskiego obrazu prowadził paulin z Jasnej Góry, o. Marek Kowalski.

8-9 marca 2005 - Czas Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą z Jasnej Góry. Uroczystościom powitania obrazu przewodniczył ks. bp Artur Miziński. Matce Bożej w darze złożono postanowienia i zobowiązania parafian. Z tej okazji wyszedł jubileuszowy 10 numer parafialnej gazety "Frassatianum".

marzec - kwiecień 2005 - Codziennie przed Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie parafia trwała na modlitwie w czasie choroby, cierpienia i umierania Ojca św. Jana Pawła II (zm. 2 kwietnia 2005 r.), a następnie w dniach poprzedzających wybór na Stolicę Piotrową Benedykta XVI (19 kwietnia 2005 r.). W naszej kaplicy przybył obraz Papieża Benedykta XVI do wcześniej już namalowanych przez p. Marię Tyzenhauz obrazów papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

14 maja 2005 - Ks. abp Józef Życiński ustanowił w Katedrze Lubelskiej 250 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Wśród nich znaleźli się nasi parafianie: Wiesław Radczuk i Cezary Szokaluk.

20 maja 2005 - Uroczystość odpustowa ku czci bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Modlitwom przewodniczył profesor teologii moralnej KUL ks. Krzysztof Jeżyna.

25 czerwca 2005 - Zmiana na stanowisku wiakriusza. Ks. Grzegorz Warchuł został dyrektorem Domu Caritas "Nadzieja" w Dąbrowicy. Na jego miejsce przyszedł ks. Grzegorz Boguta z Wąwolnicy, a pochodzący z Niedrzwicy Dużej.

4 lipca 2005 - 80 rocznica śmierci bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prof. Jarosław Popławski.

10-11 września 2005 - Całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu z racji Roku Eucharystycznego.

12 września 2005 - Zakończony został etap wznoszenia murów naszej świątyni.

24 września 2005 - Pielgrzymka do Częstochowy z racji V rocznicy poświęcenia kaplicy.

2-7 października 2005 - Dziękczynienie za Jubileusz 5-lecia Służby Bożej w naszej kaplicy. Dniom dziękczynienia przewodniczył ks. prof. Jarosław Popławski. Wydany został okolicznościowy jubileuszowy numer gazety "Frassatianum".

15 października 2005 - Zakończenie peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji. Uroczystościom na Placu Zamkowym przewodniczył ks. abp Stanisław Dziwisz z Krakowa.

16 października 2005 - Rozpoczęcie peregrynacji Matki Bożej w kopii jasnogórskiego obrazu w rodzinach naszej parafii (Balladyny 4). Obraz i feretron wykonany przez p. Andrzeja Widelskiego został ufundowany przez Rodzinę Różańcową.

październik 2005 - Na budowę świątyni weszły dwie lubelskie firmy - Sławmont i GREM, odpowiedzialne za wykonanie konstrukcji dachowej i przykrycie dachu blachą tytanowo-cynkową.

20 listopada 2005 - Powstała strona internetowa naszej parafii.

25 listopada 2005 - Zwieńczenie jesiennych prac budowlanych - krzyż na wieży naszego kościoła.

26 listopada 2005 - Intronizacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Dar p. Helene Bosbach z Kolonii w Niemczech. Modlitwom przewodniczył ks. prof. Jarosław Popławski.

27 listopada 2005 - ks. abp Józef Życiński dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w budującej się świątyni. Kamień węgielny pochodzi z Sanktuarium Maryjnego w Oropie i został poświęcony przez Sługę Bożego Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r. Podczas tej uroczystości Pasterz naszej diecezji mianował ks. proboszcza Leszka Szubę kanonikiem honorowym Archikatedry Lubelskiej.

15 stycznia 2006 - ks. Proboszcz Leszek Szuba rozpoczął zbiórki na rzecz budowy nowej Świątyni - parafia Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ogółem w roku 2006 przeprowadzono 106 zbiórek

21 stycznia 2006 - uroczystość instalacji kanonickich ks. Proboszcza, którym przewodniczył bp. Artur Miziński.

1 luty 2006 - swoją działalność przy parafii rozpoczęło Stowarzyszenia "Kontakt". Jest to punkt informacyjno - konsultacyjny. Celem Stowarzyszenia jest pomoc w zakresie zapobiegania patologiom społecznym : alkoholizm, narkomania , przemoc w rodzinie, przestępczość nieletnich.

25 marca 2006 - uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Obrony Życia. 106 osób włączyło się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.

21 kwietnia 2006 - Archidiecezjalna pielgrzymka dziękczynna za czas nawiedzenia naszej archidiecezji przez Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego obrazu.

1-5 kwietnia 2006 - Rekolekcje Wielkopostne - ks. Zenon Małyszek - dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Nałęczowie.

13 maja 2006 - rozpoczęcie nabożeństw fatimskich w naszej parafii (od maja do października 13-go dnia każdego miesiąca). Uroczystościom przewodniczył ks. prof. Jarosław Popławski.

20 maja 2006 - uroczystość odpustowa ku czci naszego patrona błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego połączona z wizytacją kanoniczną naszej parafii, którą przeprowadził ks. bp Mieczysław Cisło. Wizytację poprzedził wizytator archidiecezjalny ks. kan. dr Cezary Kostro.

25-28 maja 2006 - Papieska pielgrzymka ojca św. Benedykta 16-go w naszej Ojczyźnie, która przebiegała pod hasłem "Trwajcie mocni w wierze".

9 lipca 2006 - Msza św. w 63-cią rocznicę mordu Polaków na Wołyniu, w której wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Msze św. ku czci Polaków pomordowanych na Wołyniu organizowane są już od roku w naszej parafii.

24 czerwca - 4 lipca 2006 - wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży na Słowacji (Sniny koło Rybnika). Organizator - ks. Grzegorz Boguta.

23 września 2006 - parafialna pielgrzymka na Jasną Górę z racji zbliżającej się 6-tej rocznicy poświęcenia naszej kaplicy.

7 października 2006 - uroczysta Msza św. z racji 6-tej rocznicy poświęcenia naszej kaplicy i koronacja figury Matki Bożej fatimskiej koroną ofiarowaną przez śp. Helenę Bosbach z Kolonii. Uroczystościom przewodniczył ks. prof. Jarosław Popławski.

28 października 2006 - autokarowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, której przewodniczył ks. Grzegorz Boguta.

22 listopada 2006 - jubileusz 35-cio lecia Szkoły Podstawowej Nr 3. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. abp senior Bolesław Pylak.

9-12 grudnia 2006 - Rekolekcje Adwentowe - ks. Leszek Surma - dyrektor programów katolickich w TV Lublin.

Boże Narodzenie 2006 - uroczysta Msza św. (Pasterka) w murach nowej Świątyni. Liturgii przewodniczył ks. bp Artur Miziński.

28 grudnia 2006 - 20 stycznia 2007 - Wizyta Duszpasterska.

W 2007 roku w parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku. Przez cały rok 16-ego dnia miesiąca trwa modlitwa o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II.

Styczeń 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

21 stycznia - Gościliśmy Zespół Wokalny Domu Kultury LSM pod dyrekcją p. Dariusza Machnickiego z koncertem kolęd.

Luty 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

Środa popielcowa - wzorem ubiegłych lat w każdą środę i piątek wielkiego postu całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w int. naszej parafii i darczyńców. - wielkopostny dar do świątyni: wierna kopia obrazu "Ukrzyżowanie" Matthiasa Grünewalda - dar p. Marii Tyzenhauz.

21 lutego - Spotkanie Rady Duszpasterskiej. Rada zapoznała się z planami dotyczącymi budowy kościoła na nadchodzący rok. Wielkopostna zbiórka ofiar na budowę naszej świątyni.

Marzec 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

17-21 marca - Rekolekcje wielkopostne. Prowadzi Ks dr Adam Rybicki. Polecamy: "Biblijny rachunek sumienia dla dorosłych" opracowany przez ks. prof. Janusza Nagórnego.

23 marca - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej alejkami naszego osiedla.

26 marca - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego podjęliśmy w parafii Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Kwiecień 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

14 kwietnia - Uroczystość Legionu Maryi - "Acies".

Maj 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku. - majowa zbiórka ofiar na budowę naszej świątyni.

13 maja - Nabożeństwo Fatimskie w parafii ( co miesiąc do 13 X ).

18 maja - Spotkanie organizacyjne dla młodzieży, która chciałaby przynależeć do KSM.

20 maja - Uroczystość odpustowa. (20 maja 1990 Jan Paweł II wyniósł naszego patrona na ołtarze).

Czerwiec 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

3 czerwca - Uroczystość I Komunii Św. - prezentacja: jubileuszowy 20-sty numer parafialnej gazety - Frassatianum.

14 czerwca - Msza św. dziękczynna za 3 letnią posługę w parafii w int. ks. Dariusza Bozio (doktor KUL, diec. Ełcka).

15-16 czerwca - Pielgrzymka do Lichenia i Niepokalanowa.

Lipiec 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku. - wakacyjna zbiórka ofiar na budowę świątyni.

4 lipca - 82r śmierci naszego patrona Bł. Piotra Jerzego Frassatiego.

8 lipca - Msza św. o godz. 11:00 w int. Polaków pomordowanych na Wołyniu w 64r wydarzeń z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko - Podolskiej.

Sierpień 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

18 sierpnia - Siostra naszego patrona p. Luciana Frassati skończyła 105 lat. VIII - Wykonano prace: instalacja sanitarna, przyłącze do kanalizacji miejskiej, instalacja deszczowa; uporządkowano teren wokół świątyni; najbliższe prace: przyłącze gazowe, przygotowanie kotłowni, zakup pieca do ogrzewania kościoła, tynki na zapleczu kościoła, ocieplenie dachu, wykonanie podsufitki.

Wrzesień 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

16 września - Ukonstytuował się zarząd KSM "Pulsare Deum" , prezesem został Michał Kotyra.

22 września - Pielgrzymka dziękczynna do Częstochowy - int. dziękczynna Matce Bożej za kolejny rok służby Bożej w kaplicy.

Październik 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

7 października - 7 r poświęcenia naszej kaplicy przez Abp Józefa Życińskiego (7 X 2000 r.). - Rozpoczęła się październikowa zbiórka ofiar na budowę naszej świątyni.

13 października - Nabożeństwo Fatimskie.

14 października - Czuwanie z okazji Dnia Papieskiego prowadzone przez KSM.

21 października - Wybory do Rady Duszpasterskiej.

27 października - Pielgrzymka do Wąwolnicy do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.

Listopad 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku.

7 listopada - Zaprzysiężenie nowych członków Rady duszpasterskiej.

11 Listopada - Przedstawienie pt. "Powstań Polsko" organizowane przez KSM z okazji 11 XI.

Grudzień 2007
W parafii trwa Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim wizerunku. - wykonano: prace w kotłowni, zakup pieca do ogrzewania kościoła.

9-11 grudnia - Rekolekcje Adwentowe - prowadzi ks. Jarosław Orkiszewski.

19 grudnia - Spotkanie opłatkowe z Radą Duszpasterską.

24 grudnia - Msza św. za zmarłych; możliwość pobrania do domu Światła Betlejemskiego. 

Jesień 2008 – instalacja grzewcza oraz prace kamieniarskie w kościele.

10 grudnia 2008 – 20 rocznica święceń kapłańskich ks. Leszka Szuby i ks. prof. Jarosława Popławkiego.

Marzec 2009 – montaż stolarki w kościele.

Wielkanoc 2009– uroczyste podziękowania dla księży, współpracowników parafii. Obecni są w tym dniu: ks. prof. Jerzy Misiurek, ks. prof. Jarosław Popławski, ks. prof. Marian Rusecki, ks. dr Adam Rybicki, ks. dr Marek Grygiel Tchr., ks. Piotr Kawałko, ksk. Grzegorz Warchuł, ks. Radosław Gabrysz, ks. Paweł Gredka, ks. Marcin Sieńkowski.

21 czerwca 2009- Dzień Otwartych Drzwi w nowym kościele.

25 czerwca 2009 - zmiana na stanowisku wikariusza. Ks. Grzegorz Boguta został przeniesiony do parafii Rudej Hucie k. Chełma. Na jego miejsce przyszedł pochodzący z Dzwoli ks. Andrzej Jargieło.

Sierpień  2009– kleryk z naszej parafii Piotr Wnuczek pielgrzymuje na Jasną Górę.

Listopad 2009– wykończenie ściany ołtarzowej oraz całego prezbiterium, zakup tabernakulum, montowanie oświetlenia, nagłośnienia, oddzielenie kruchty szklaną ścianą, przygotowanie do pierwszej Mszy Świętej w kościele.

16 grudnia – pierwsza Msza Święta w nowym kościele z udziałem Wandy Gawrońskiej, siostrzenicy bł. Piotra Jerzego.

25 grudnia 2009– Boże Narodzenie, uroczystości ubogaciły chóry lubelskie. Odtąd często będą koncertować w kościele, który ma niezwykłą akustykę.

3 stycznia 2010 – spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot parafialnych w auli.

18 kwietnia – złoty jubileusz kapłaństwa ks. prof. Jerzego Misiurka. 

6 czerwca – prymicje ojca Łukasza Szokaluka OFM Cap – naszego parafianina.

Lato 2010 – rozpoczęcie budowy domu parafialnego.

20 listopada – obłóczyny Piotra Wnuczka.

Grudzień -  montaż na ścianie ołtarzowej figury Chrystusa Uwielbionego. Spotkania opłatkowe, m.in. LSO, coraz liczniejszej pod kierunkiem ks. Andrzeja Jargieły.

Wiosna 2011 – montaż „krzewu gorejącego” wokół tabernakulum. Powołanie scholi dziecięcej.

9 października 2011 – wizyta kanoniczna bp Józefa Wróbla.

Od wiosny 2012  – duszpasterstwo rodzin z dziećmi, ministrantów i scholi – spotkania, pielgrzymki, wyjazdy do sanktuariów, prowadzenie ks. Andrzej Jargieło.

Niedziela Palmowa – powołanie grupy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

6 października – pierwsza Liturgia z organową oprawą muzyczną.

15 grudnia 2012 – zmarł śp. ks. prof. Marian Rusecki.

Ze wspomnień ks. Leszka Szuby

Pan Bóg powołał do wieczności wiele osób, które przyczyniły się do wprowadzenia wspólnoty parafii w mury nowego kościoła. Myślę o Andrzeju Widelskim, artyście, który miał wizję  świątyni jako całości, od bryły budynku po szczegóły wystroju wnętrz. Wizję bardzo spójną, pełną duchowej symboliki, sprzyjającą modlitwie… To z nim konsultowane były wszystkie decyzje etapu budowy i wykończenia wnętrza kościoła. Wspominam też innych „świętych z sąsiedztwa”, prawdziwe Boże osoby, przyjaciół parafii, służących obecnością, radą, pomocą, ofiarą. Mam nadzieję, że wstawiają się nadal za nami do Pana śp. księża profesorowie Marian Rusecki i Jerzy Misiurek, ks. Henryk Dulniak. Dziękuję Bogu za rozmodlonych parafian, niezmordowanie pracujących na rzecz budowy, hojnych, służących nowej wspólnocie. Trudno mi wymienić wszystkich, powiem o śp. Stanisławie Zdeb, Zofii Kożuszek, Kazimierzu Sasaku, Zenonie Kępie, Kazimierzu Legutowskim i inspektorze budowy z ramienia parafii Waldemarze Kosińskim. Za ten trud i dobre serca niech dobry Pan Bóg da im Niebo. W niniejszym wydawnictwie nie sposób wymienić wszystkich osób, które całym sercem angażowały się w parafię, ale mam nadzieję, że powstanie publikacja pozwalająca przywołać tych jakże bliskich mojemu sercu ludzi, których chowam w modlitewnej pamięci.

Ferie 2012 – warsztaty oraz spotkania dla dzieci z parafii pod opieką ks. Andrzeja Jargieły oraz opiekunki scholi Joanny Poleszak i aktorki Romy Drozdówny.

Wiosna – powołanie grupy formacyjnej dla mężczyzn - Ligi Schumana. Powstanie Grupy Biblijnej w parafii – opiekunem obydwu jest ks. Andrzej Jargieło.

11 maja 2012 – święcenia diakonatu kl. Piotra Wnuczka.

17 czerwca– koncert chóru Jubilaeum pod dyrekcją Tomasz Orkiszewskiego, jednego z Rycerzy Kolumba, którzy rozpoczynają działalność w parafii.

9 grudnia – 25 rocznica święceń ks. kan. Leszka Szuby.

7 czerwca 2014 – świecenia prezbiteratu diakona Piotra Wnuczka w Archikatedrze Lubelskiej.

8 czerwca –ks. Piotr Wnuczek sprawuje pierwszą mszę św. w naszym kościele

22 października – intronizacja relikwii św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

19 lutego 2015 – pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych w Lublinie, dzień modlitw w naszej parafii. Organizatorką pielgrzymki jest nasza parafianka Anna Pasek.

Maj – dołączenie do akcji budowy studni „Frassatiego”  w Czadzie  w ramach zbiórki koordynowanej przez studentów i pracowników KUL.

25 czerwca- Zmiana na stanowisku wikariusza. Ks. Andrzej Jargieło został wikariuszem w parafii Św. Andrzeja Boboli. Na jego miejsce przyszedł ks. Radosław Matraszek.

Lipiec – oddanie do użytkowania domu parafialnego, pierwszy zamieszkuje tam ks. Radosław, od października również ks. proboszcz Leszek.

3 kwietnia – 14 maja 2016  – „koronka sąsiedzka” na terenie parafii, inicjatywa ks. Radosława.

18 -19 lipca – Peregrynacja relikwii Frassatiego w naszym kościele. Pielgrzymka została zorganizowana przez ojców dominikanów w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

22 lutego 2017 – Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik mianuje ks. kan. dr. Krzysztofa Podstawkę administratorem naszej parafii. Funkcję tę pełni do 29 czerwca, kiedy to przyjmuje nominację na urząd proboszcza.

7 kwietnia – początek cotygodniowych adoracji w milczeniu - „Odpocznij przy Jezusie”.

25 maja – wizyta Wandy Gawrońskiej, siostrzenicy Patrona w naszej parafii. Tego dnia pani Wanda odebrała również medal przyznany jej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

1 lipca – liturgiczne wprowadzenie ks. Krzysztofa na urząd proboszcza.

3 grudnia – wybory do nowej Rady Duszpasterskiej (Parafialnej)

20 grudnia – pierwsza „Wigilia dla samotnych” zorganizowana w naszej parafii.

6 stycznia 2018 – początek nawiedzenia parafii przez relikwie św. Brata Alberta. Organizatorami peregrynacji jest Zakon Rycerzy Kolumba.

7 stycznia- „Zaśpiewaj(my) Jezusowi” – rodzinne kolędowanie połączone z tworzeniem żywej szopki przez przebranych w jasełkowe stroje najmłodszych parafian.

21 stycznia – pierwsze nowe ławki w kościele. Zaprojektowane przez Magdalenę i Arkadiusza Widelskich a wykonane przez firmę G-Bora (Grzegorz Borawski) z Niemiec k/Lublina.

Styczeń/luty – feryjne warsztaty dla dzieci w salkach parafialnych.

1-4 marca – rekolekcje ewangelizacyjne „Źródło”. Nawiedzenie relikwii Krzyża Świętego.

10-12 kwietnia: parafialna pielgrzymka do sanktuariów maryjnych w Wilnie (Ostra Brama) i Trokach.

13-20 maja – pierwsze w historii parafii jubileuszowe misje święte pod hasłem „Bóg albo nic”, prowadzone przez ks. Henryka Skórskiego, salezjanina. Na zakończenie na placu przed kościołem ustawiono Krzyż Misyjny, wykonany dzięki ofiarności parafian. Krzyż zaprojektowali M. i A. Widelscy a wykonał G. Borawski.

20 maja 2018 XX lecie parafii, poświęcenie Krzyża Misyjnego oraz jubileusze kapłańskie: 25 ks. Krzysztofa Podstawki oraz 20 ks. Radosława Matraszka.

16 czerwca – „Frassatiada” – pierwszy parafialny festyn rodzinny.

Sierpień – zgodnie z dekretem Metropolity Lubelskiego przy naszej parafii powstaje ośrodek formacji moderatorów Ruchu Światło-Życie.

Wrzesień – powstanie Klubu Integracji Międzypokoleniowej, późniejszego parafialnego Klubu Seniora.

Listopad - od tego miesiąca w naszym kościele odprawiane są Msze św. dla wspólnoty rodziców dzieci utraconych, moderatorem spotkań jest rezydujący przy naszej parafii, ks. Jerzy Krawczyk – archidiecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie.

Luty 2019 – katechezy neokatechumenalne „Pan jest blisko Ciebie”, cotygodniowe spotkania i ewangelizacja na placach.

30 czerwca – pierwszy odpust parafialny połączony z liturgicznym wspomnieniem bł. Piotra Jerzego Frassati (4 lipca). Dotychczas uroczystości odpustowe odbywały się 20 maja.

14 września – włączenie się parafian w akcję „Polska pod Krzyżem”.

Grudzień – nabożeństwa roratnie z udziałem dzieci, połączone ze wspólnym, przygotowywanym przez rodziców śniadaniem w stołowce na plebanii.

Marzec 2020 – ogłoszenie ograniczeń i zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa.

9-11 kwietnia – Triduum Paschalne w kościele z symbolicznym udziałem wiernych. Początek regularnych transmisji nabożeństw z kościoła.

12 kwietnia – Wielkanoc – Msze św. z ograniczeniem udziału wiernych do 5 osób.

26 kwietnia – zakończenie zainicjowanej przez ks. Radosława Matraszaka rocznej „Pielgrzymki z Biblią”.

17 maja 2020 30 rocznica beatyfikacji Patrona parafii, Via Lucis przygotowana przez Duszpasterstwo Akademickie pod kierunkiem ks. Konrada  Żyśko.

5 lipca – 95 rocznica śmierci bł. Piotra Jerzego. Odpust w parafii, homilie głosił ks. prof. Artur Katolo. Zakończenie montażu kamiennych stacji Drogi Krzyżowej ofiarowanych przez parafian i przyjaciół parafii. Projekt i wykonanie: Magdalena i Arkadiusz Widelscy.

Październik – początek modlitewnej akcji „Przepisz z nami Biblię”, polegającej na odręcznym przepisywaniu rozdziałów i ksiąg Pisma Świętego. W modlitwę zaangażowało się ponad 100 osób.

Styczeń 2021 – Msze święte „kolędowe” w miejsce tradycyjnej wizyty duszpasterskiej.

Marzec – „Dzienniczki wielkopostne” – propozycja codziennych rozważań Słowa Bożego w Wielkim Poście przygotowana przez ks. Radosława Matraszka.

6 kwietnia 2021120 rocznica urodzin bł. Piotra Jerzego Frassati. O godz. 15.00 młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego wraz z ks. Konradem Żyśko, w łączności z wszystkimi kościołami i wspólnotami, których patronem jest bł. Piotr Jerzy Frassati sprawowali specjalne nabożeństwo.

29 - 30 maja – święcenia prezbiteratu w Świątyni Opatrzności Bożej oraz prymicje ks. Mateusza Rusińskiego, naszego parafianina.

czerwiec – nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa połączone z lekturą biografii bł. Piotra Jerzego Frassati, pióra śp. ks. prof. Jerzego Misiurka.

15 lipca 2021- posługę organistowską w naszej parafii kończy p. Dominika Dąbrowska.

4 lipca 2021 – odpust w 96 rocznicę narodzin dla Nieba Patrona parafii. Uroczystości poprzedziła nowenna do bł. Piotra Jerzego Frassati. Homilie odpustowe głosił ks. prof. Dariusz Lipiec. Zmiany personalne na urzędzie wikariusza. Pożegnanie ks. Radosława Matraszka i powitanie ks. Kamila Zaborka.

Lipiec - sierpień - do parafii przybywa figura św. Józefa, ufundowana przez Parafian i Przyjaciół parafii z racji trwającego Roku św. Józefa. Projekt i wykonanie: Magdalena i Arkadiusz Widelscy.

18 sierpnia 2021 - montaż tablicy upamietniającej poswięcenie kościoła oraz tzw. "zacheuszków". Projekt i wykonanie: Magdalena i Arkadiusz Widelscy.

19-21 sierpnia 2021 - rekolekcyjne triduum prtzed uroczystościa poświęcenia kościoła. Prowadził je ks. Sylwester Brzozowski, notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

20 sierpnia 2021 - do kościoła przybywa nowy konfesjonał - dar Parafian i Przyjaciół parafii z racji trwającego Roku św. Józefa. Projekt: Magdalena i Arkadiusz Widelscy. Wykonanie: Firma G-Bora, Grzegorz Borawski. Parafia otrzymuje również nową monstrancję ufundowaną przez jednego z kapłanów naszej Archidiecezji. 

22 sierpnia 2021 – godz. 12.00 uroczystość poświęcenia kościoła przez Metropolitę Lubelskiego abp. Stanisława Budzika. Celebransi: ks. Michał Zybała, ks. Marek Warchoł, ks. Jerzy Zamorski, ks. Andrzej Szulej, ks. Waldemar Ćwiek, ks. Sylwester Brzozowski, ks. Dariusz Sobkowicz, ojciec Łukasz Szokaluk, ks. Piotr Wnuczek, ks. Piotr Nowak, ks. Radosław Matraszek, ks. Konrad Żyśko, ks. Jerzy Krawczyk, ks. Krzysztof Podstawka pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Budzika. W czasie Liturgii nastąpiło namaszczenie ołtarza i ścian świątyni, znak oddania ich na własność Panu Bogu. Poświęcenie tablicy pamiątkowej. Poczęstunek dla parafian na terenie przykościelnym. 

29 sierpnia 2021 - pielgrzymka dziękczynna ks. proboszcza Krzysztofa Podstawki do Pollone (Villa Ametis -letnia rezydencja Rodziny Frassatich), spotkanie z p. Wandą Gawrońską, siostrzenicą Patrona naszej parafii i udział w uroczystościach rekoronacji figury Madonna di Oropa, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Piemontu. Do tego sanktuarium często pielgrzymował bl. Pier Giorgio. Był również jednym z noszących Figure podczas uroczystych procesji.

12 września 2021– beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej.


25 września 2021
– otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, naszą parafię reprezentował ks. dr kan. Krzysztof Podstawka.

26 października 2021, wtorekodejście do Domu Ojca ks. kan. Leszka Szuby, poprzedniego proboszcza parafii, który zmarł w wieku 58 lat po ciężkiej i wyniszczającej chorobie nowotworowej

29 października 2021 – pożegnalna Msza Święta o godz. 11.00 w intencji śp. ks. kan. Leszka Szuby pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika z udziałem kilkudziesięciu kapłanów pracujących na przestrzeni lat w naszej parafii, przyjaciół parafii i kolegów z rocznika, poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia, która zgromadziła licznych wiernych, pragnących modlić się za duszę budowniczego świątyni i wyrażających swą wdzięczność za Jego kapłańską posługę. Wyprowadzenie trumny na ramionach kapłańskich, a następnie odwiezienie ciała Zmarłego do Dzwoli, rodzinnej parafii ks. Leszka. 

30 października 2021 pogrzeb ks. kan. Leszka Szuby w Dzwoli, Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Mieczysława Cisło gromadząca kilkudziesięciu kapłanów z archidiecezji lubelskiej oraz sandomierskiej, z udziałem rodziny Zmarłego, Jego mamy Bronisławy oraz sąsiadów z Dzwoli i licznej delegacji z naszej parafii. Złożenie trumny na cmentarzu parafialnym w Dzwoli. 

1 listopada 2021 – procesja z relikwiami Świętych.

31 grudnia 2021 – Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże prowadzenie w kolejnym roku. Kolejny list ks. proboszcza Krzysztofa Podstawki do parafian.

 

Ciąg dalszy nastąpi...

strona w nieustającej budowie.

Reszta już wzniesiona 

 

 

 

 

 

 

Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.

św. Augustyn

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
107 0.10834717750549