Od 17.X (sobota) nowe zasady epidemiczne

17 października 2020

Drodzy Przyjaciele!

 

Jak zapewne już Wam wiadomo Lublin znalazł się w tzw. czerwonej strefie. W związku z tym wydano nowe rozporządzenia ograniczające ilość osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w nabożeństwach sprawowanych w kościele. Obowiązuje zasada: 1 osoba na 7m2.

 

Dlatego też od najbliższej soboty - 17 października do odwołania w naszym kościele we mszach św. i nabożeństwach będzie mogło uczestniczyć jednorazowo maksymalnie 60 osób.

 

To bardzo smutna informacja stawiająca nas na nowo w trudnej sytuacji. Postaramy się zrobić wszystko, co możliwe, by zminimalizować utrudnienia w funkcjonowaniu naszej parafii. Postaramy się o wprowadzenie dodatkowych mszy św., zwłaszcza w niedziele, by umożliwić jak największej liczbie osób uczestnictwo w nabożeństwach.

 

O wszystkich decyzjach będziemy Was informowali na bieżąco na naszej stronie parafialnej (Z ostatniej chwili) oraz na profilu parafii na Facebook.

 

Przekażcie proszę Waszym bliskim tę informację, zwłaszcza Seniorom, którzy nie mają dostępu do internetu.

 

Prosimy Was o zrozumienie a nade wszystko - o modlitwę.

 

Z Panem Bogiem!

 

ks. Krzysztof i duszpasterze

 

W Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1829 opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która wchodzi w życie z dniem dzisiejszym tj. 17.10.2020 r.

Szczególnie istotne są zmiany wprowadzone w § 28 ust. 8 rozporządzenia, dotyczące bezpośrednio zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Określono limit osób uczestniczących w budynku (kościele, kaplicy): 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym oraz 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym. Jednocześnie utrzymując odległość między uczestnikami nie mniejszą niż 1,5 m oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa. Na zewnątrz ograniczenie dotyczy tylko dystansu - nie mniej niż 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Limit oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa nie obejmuje osób sprawujących kult religijny.

Obecnie § 28 ust. 8 otrzymał brzmienie:

„8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”,

Także z dniem 17.10.2020 r. obszarem czerwonym w województwie lubelskim zostały ogłoszone powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski oraz Chełm, Lublin i Zamość.

więcej: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/obostrzenia-zwiazane-z-covid-19-nowelizacja-z-16-10-2020/
oraz: https://www.gov.pl/web/koronawirus
tekst nowelizacji z 16.10.2020: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000182901.pdf
tekst rozporządzenia z 9.10.2020: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf

Sprawiedliwi, radujcie się Panem i miejcie w pamięci świętość Jego.

Psalm 97, 12

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
112 0.078069925308228