Limity sanitarne

23 grudnia 2021

W związku z nadesłanym do parafii, za pośrednictwem Kurii Metropolitalnej,  pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie informujemy, że limit osób, które jednocześnie mogą uczestniczyć w nabożeństwach wynosi 30% miejsc w kościele.

 

Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

W dalszym ciągu obowiązują: dystans, dezynfekcja, maseczka - wg. aktualnych rozporzadzeń. 

 

• na zewnątrz – zachowanie dystansu nie mniejszego niż 1,5m.

 Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

OTO TREŚĆ PISMA:

Czcigodny Księże!

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, w związku ze zgłaszanymi interwencjami dotyczącymi przypadków nieprzestrzegania obowiązujących ograniczeń oraz mając na uwadze zbliżającą się Uroczystość Narodzenia Pańskiego, przypominamy, że do 31 stycznia 2022 r. obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, w trakcie jego sprawowania, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku oraz na cmentarzu. Powyższego nakazu nie stosuje się w przypadku sprawującego kult religijny – podczas jego sprawowania. Ponadto w budynkach i innych obiektach kultu religijnego może znajdować się (przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m) nie więcej niż 30% uczestników obłożenia obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult lub osób dokonujących pochowania, jak również osób zatrudnionych przez zakład bądź dom pogrzebowy, z zachowaniem nakazu zakrywania ust i nosa. Na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego powinna być umieszczona informacja o limicie osób.

Każdy proboszcz, odpowiedzialny za swoją parafię powinien, uwzględniając aspekty techniczne i organizacyjne, dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczny udział wiernych w nabożeństwach.

Duszpasterzom i Wiernym życzymy Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w łaskę Bożą Nowego Roku!

Ks. Krzysztof Kwiatkowski

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 

 

Dobrze żyć potrafi ten, kto umie się dobrze modlić.

św. Pius X

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
112 0.18259501457214