Adoracja w milczeniu

Odpocznij przy Jezusie

25 maja 2023

 

Bo w samotności i ciszy Pan Jezus najlepiej nas słyszy...

 

Przyjdź, posłuchaj co Jezus mówi do Ciebie

Ofiaruj Mu swoją obecność, a On ukoi Twoje serce

Uwielbiaj Go, proś o łaski, zaczerpnij ze źródła Jego miłosierdzia

Podziękuj...  

„Niech wspólnoty parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie.” (Jan Paweł II)

Zachęceni słowami nszego Świętego Rodaka zapraszamy na cotygodniową adorację Najświętszego sakramentu w ciszy i milczeniu w każdy czwartek po mszy wieczornej, by „dłużej zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości” (Ecclesia de Eucharistia, 25). Pamiętajmy, że „czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu”(Dies Domini, 7).

Adoracja trwa do godziny 20.00.

Modlitwa św. s. Faustyny:

"Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą – miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen. (Dz 1692)"

Niech ta godzina stanie się dla Ciebie:

  • Czasem poukładania myśli z całego tygodnia
  • Źródłem inspiracji
  • Potwierdzeniem lub zaprzeczeniem słuszności Twoich działań
  • Oddaniem Bogu myśli, planów, prac, osób
  • Poszukiwaniem pomocy
  • Układaniem planu na najbliższe dni
  • Możliwością przewartościowania zdarzeń, potrzeb, itp.,

Jeśli chcesz możesz w ciszy swojego serca powtarzać słowa "Modlitwy Jezusowej":
Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem...

Bardziej żyjemy naszymi pragnieniami niż naszymi czynami.

św. Tomasz More

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.075347900390625