Rada Duszpasterska (parafialna)

 

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej - KPK), ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględ¬nie¬niem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

3 grudnia 2017 r. odbyły się wybory w naszej parafii, w reultacie których wybrano nową Radę Duszpasterską na pięcioletnią kadencję. Rada została zaprzysiężona 17 grudnia. Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 stycznia 2018 r. 

Członkowie Rady Duszpasterskiej:

 • ks. Krzysztof Podstawka – przewodniczący
 • ks. Radosław Matraszek
 • Krzysztof Maciejewski – wiceprzewodniczący
 • Zofia Szymuś - skarbnik
 • Joanna Poleszak - sekretarz
 • Jerzy Nawrocki
 • Marek Loenkiewicz
 • Dorota Biedka
 • Cezary Szokaluk
 • Anna Zawicka
 • Alicja Gieroba
 • Irena Kozieł
 • Elżbieta Krzyżanowska
 • Wiesław Wnuczek
 • Piotr Kłos

Spotkania Rady Duszpasterskiej

 1.  6 stycznia 2018 r.  – wybór prezydium rady, wyznaczenie  kierunków pracy duszpasterskiej w parafii na najbliższe miesiące (rekolekcje oraz Bierzmowanie w marcu, jubileusz XX-lecia parafii i misje parafialne w maju, festyn w czerwcu); przedstawienie planu inwestycji (ławki, renowacje); przedstawienie działalności Klubu Integracji Międzypokoleniowej oraz działań wspólnot i osób zaangażowanych w życie parafii.
 2. 10 lutego 2018 r. – podsumowanie wizyty kolędowej; bieżące inwestycje parafialne (ławki i remonty); przygotowania do rekolekcji „Źródło” oraz sakramentu  Bierzmowania w parafii; podsumowanie akcji „Ferie” zorganizowanej przez Klub Integracji Międzypokoleniowej.

Zagadnienia omawiane podczas spotkań są na bieżąco notowane w księdze protokołów Rady Duszpasterskiej.

Jezus rzekł: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie.

Mt 11,28

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
108 0.20518398284912